De steden worden steeds populairder. Vooral in Amsterdam maakt de huizenmarkt bijzondere tijden door. De huizenprijzen stijgen enorm, wat ervoor zorgt dat voor de onder- en middenklasse geen plek meer is. En dat terwijl dertig jaar geleden niemand meer in Amsterdam wilde wonen. Hetzelfde was te zien in New York in de jaren zeventig. De industrie trok weg, de mensen trokken weg en de stad raakte in verval. Maar nu zijn de steden populairder dan ooit.

Verdringing in de grote steden

Edward Glaeser, een Amerikaanse stedenbouwkundige, zegt dat de populariteit van de steden te maken heeft met de technologische ontwikkelingen. Hierbij is menselijk contact steeds waardevoller geworden. Maar het heeft als gevolg dat er verdringing ontstaat op de huizenmarkt. De stad wordt onbetaalbaar voor de lagere klassen. Dit resulteert er ook in dat bijvoorbeeld winkels voor deze groep mensen verdwijnen en er nieuwe winkels voor in de plaats komen die zich richten op de hogere klasse. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel, want de onder- en middenklasse kan zich ook hierdoor verdrongen voelen en vertrekken.

Extra woningen bouwen

Hoe lossen we dit probleem op? Glaeser zegt dat dit in Amerika een stuk makkelijker is dan in Amsterdam. Daar worden gewoon extra woningen gebouwd. In Amsterdam kan dit niet zomaar, vanwege de historische binnenstad. De vraag is hoe er meer woningen gerealiseerd kunnen worden zonder de historische schoonheid van de stad te veranderen. Dat extra woningen wel degelijk nodig zijn, is een feit. Het vermindert verdringing en zorgt voor extra banen.

In Nederland wordt het bezit van een woning aangemoedigd met de hypotheekrenteaftrek. Volgens Glaeser draagt dit echter niks positiefs bij aan de huizenmarkt. De vraag neemt namelijk toe, terwijl het aanbod nauwelijks meebeweegt. Hierdoor stijgen de huizenprijzen. Hij vindt bovendien dat overheden neutraal moeten zijn op dit gebied.

Verdringing resulteert in populisme

Doordat de steden zo populair zijn, ontstaat er een steeds grotere kloof met het platteland. Dit is ook in Amerika goed te zien. De steden stemmen massaal op de democraten, de mensen op het platteland stemmen overwegend republikeins. Dit was volgens Glaeser altijd al zo, maar de laatste tijd wordt zichtbaar dat de armere regio’s stagneren in hun ontwikkeling.

De mensen in de arme gebieden voelen zich achtergesteld en achtergelaten door de elite in de steden. Ze willen niet in de steden wonen omdat dit niet te betalen is. Bovendien wonen er veel migranten in de steden. Zij kunnen dit ook niet betalen en leven daarom in sobere omstandigheden. De mensen van het platteland hebben het gevoel in de stad verdrongen te worden door zowel de elite als de migranten. Hierdoor krijgt het populisme steeds meer voet aan de grond.

Bron: FD.nl

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
Juridische Aspecten VastgoedmanagementNaast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & GeodataBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
Vastgoedstrategie en Portfolio managementZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
Exploitatiemanagement & Smart buildingsDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.


Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.


Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: