In 2020 bereikt het woningtekort een hoogtepunt van 235.000 woningen. Dit is gepresenteerd door Capital Value en ABF Research. Hoewel beleggers genoeg geld hebben om in de realisatie van extra huizen te investeren, zijn het de bouwbedrijven die niet genoeg capaciteit hebben om ze te bouwen. Vooral starters en ouderen met een lichamelijk beperking krijgen last van het woningtekort. Om het tekort tegen te gaan moeten er jaarlijks 85.000 woningen worden gebouwd, terwijl de verwachte productie 73.000 woningen beslaat.

woningtekort

Genoeg investeringen, te weinig bouwcapaciteit

Omdat de bouwsector kampt met te weinig capaciteit om meer woningen te bouwen, is de verhoogde productie van woningen onwaarschijnlijk. Beleggers hebben voldoende geld beschikbaar, zij zijn in 2017 en in 2016 met miljarden euro’s bedoeld voor huurwoningen blijven zitten. Er was te weinig aanbod in bestaande- en nieuwbouwcomplexen om dit geld te investeren.

Binnen- en buitenlandse investeerders zijn bereid in 2018 een recordbedrag van €7 mrd te investeren in de Nederlands huurwoningmarkt.  Een deel van deze investering zou naar woningcorporaties kunnen gaan voor de bouw van meer sociale huurwoningen. 63% van de corporaties geeft echter aan dat ze onvoldoende grondposities hebben voor nieuwbouwplannen.

Woningtekort voor starters en senioren

Het tekort aan woningen zal zich vooral gaan uiten in het aanbod voor starters (het middensegment) en voor senioren (zorgwoningen). In het middeldure segment is er jaarlijks een vraag naar 83.000 woningen, mede door de grote toestroom van starters. Daarnaast wordt er onvoldoende gebouwd voor 75-plussers. Het aantal huishoudens in deze categorie stijgt snel door de vergrijzing. Corporaties en andere investeerders hebben aangegeven dat zij in 2018 tot circa €1,5 mrd willen investeren in woningen voor zorgbehoevenden.

Aanbevolen opleiding

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling
Kernmodule Business CaseEen heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.
VastgoedwaardeEen belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.
Opbrengsten en kostenInzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.
RisicomanagementHet doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.
ConceptontwikkelingIn de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.
Projectmanagement Prince2TM BCVGOProjectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.
Ontwerp- en bouwprocesNadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).
CommunicatieDe eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.
HerontwikkelingDe haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.
Publiek- en privaatrechtDe cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Ook interessant


Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: