Klimaatminister Wiebes heeft een team van oud-politici benoemd die deze zomer een akkoord moeten gaan bereiken over het terugbrengen van de CO2-uitstoot in Nederland. Als concreet langetermijndoel wordt vastgesteld dat Nederlandse woningen in 2050 van het gas af moeten. Kan dat wel? Het NRC heeft de kwestie in kaart gebracht en haalt uiteenlopende uitspraken en onderzoeken van de afgelopen tijd aan.

gasvrij

 Nieuwbouwwoningen gasvrij opleveren

Het regeerakkoord kabinet-Rutte III stelt dat het mogelijk is en dat de eerste stap is om vanaf 2021 nieuwbouwwoningen gasvrij op te leveren. Vanaf dan wordt de bestaande voorraad aangepakt. Een tempo van 200.000 verduurzaamde huizen per jaar is nodig om in 2050 de gehele voorraad te hebben verduurzaamd.

Alternatieven goedkoper maken

Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie geeft aan dat hoe complex een verandering ook is, het begin is om de alternatieven goedkoper te maken. De aardgasvrije keuze zou dus ook de goedkoopste keuze moeten zijn. Momenteel is het echter zo dat een CV-ketel vervangen door een warmtepomp maarliefst € 15.000 kost. Dan is een nieuwe CV-ketel met € 1.500 een stuk voordeliger.

2050 is te laat

Volgens onderzoeksinstituut NewClimate moeten Nederlandse woningen al veel eerder gasvrij zijn. Zij voerden een onderzoek uit voor Greenpeace. Hieruit bleek dat tussen 2025 en 2035 meer dan 90 procent van het aandeel gas in de gebouwde omgeving tot nul moet worden gereduceerd om het akkoord van Parijs te halen.

Aardgas zal altijd nodig blijven

In het rapport ‘Gas op maat’ van de Koninklijke Verenging van Glasfabrikanten in Nederland wordt gepleit voor een flexibel en gebalanceerd systeem waarin gas, elektriciteit en warmte slim met elkaar samenwerken. Aardgas zal ingezet moeten blijven worden, daar waar duurzamere opties niet een goed alternatief zijn.

Één ding is duidelijk: het is een ingewikkelde kwestie en een ongelofelijke uitdaging, waarover de meningen nog aanzienlijk verdeeld zijn.

Bron: NRC

Aanbevolen opleiding

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling
Kernmodule Business CaseEen heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.
VastgoedwaardeEen belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.
Opbrengsten en kostenInzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.
RisicomanagementHet doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.
ConceptontwikkelingIn de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.
Projectmanagement Prince2TM BCVGOProjectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.
Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborgingNadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).
CommunicatieDe eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.
HerontwikkelingDe haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.
Publiek- en privaatrechtDe cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Ook interessant


Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur.


Cursus EPA-W adviseur - Woningen

De cursus EPA-W adviseur bereidt cursisten voor op het Cito EPA-W examen. Na afronding van het examen zijn cursisten bevoegd om de Energie-Index en het Energielabel voor bestaande woningen te verstrekken.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: