Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moeten veel woningen worden verduurzaamd. Zo is in het energieakkoord van woningcorporaties afgesproken zat hun woningbezit in 2021 een gemiddeld energielabel B heeft. Helaas zorgde dit er niet voor dat de benodigde renovaties uit werden gevoerd, maar dat de energie-onzuinige woningen werden verkocht.

Verduurzamen is kostbaar

Circa 5,3 miljoen woningen moeten nog een hoger energielabel krijgen. Daarnaast moeten alle woningen van het gas af, wat veelal een dure renovatie betekent. Vooral voor woningeigenaren met lage inkomens is dit een probleem, zeker als er ook nog ander achterstallig onderhoud is. Extra financiering is over het algemeen niet haalbaar en ook niet verantwoord.

Versnipperd bezit is boosdoener

Een groot probleem is dat veel van de woningen met lage energielabels de afgelopen jaren zijn verkocht door woningcorporaties. De corporaties hebben de woningen in plaats van te renoveren, gewoon verkocht om er vanaf te zijn. Het gaat om 43.000 woningen. In aantallen lijkt te misschien mee te vallen, maar het lastige is dat de woningen over tienduizenden straten en blokken verspreid zijn.

Het versnipperde bezit dat hiermee ontstaan is tussen corporaties en particuliere woningeigenaren maakt het een verduurzamen een grote uitdaging. Ook kunnen de wijken niet van het gas af en lopen grote initiatieven voor renovatie stuk. Jeroen Pels, lid van de sectortafel Gebouwde omgeving onder leiding van Diederik Samsom, roept op om corporaties direct te verbieden de woningen met een label lager dan C en bij voorkeur A door te verkopen. Daarnaast moet er een systeem bedacht worden om het ‘uitpondingsbeleid’ van de afgelopen jaren te repareren.

Kan overheid verduurzamen stimuleren?

Pels noemt oplossingen zoals het ‘inponden’ van de reeds verkochte woningen ten behoeve van renovatie. Gerenoveerde woningen kunnen daarna tegen een eerlijke prijs weer worden terug verkocht of verhuurd. Ook zou het mogelijk zijn om de eigenaren van de verkochte woningen een budget te geven voor het verduurzamen van hun woning. Wellicht kan de overheid hier een rol pakken en de gehele gebouwde omgeving stimuleren om te verduurzamen.

Bron: Het Financieele Dagblad

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
Juridische Aspecten VastgoedmanagementNaast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & GeodataBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
Vastgoedstrategie en Portfolio managementZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
Exploitatiemanagement & Smart buildingsDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur.


Professioneel VvE-Beheer

De cursus biedt u een integrale systematische benadering van VvE-beheer. Tijdens deze cursus komen ook financiële en bouwkundige begrippen aan bod zoals een meerjaren onderhoudsprognose en bouwkundige processen.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: