Het wordt steeds drukker op straat. De vervoersbehoefte wordt steeds hoger en de druk op het milieu daarmee ook. Start-up bedrijf Transit X denkt de oplossing te hebben gevonden: Vervoer met gondels, die aan kabels boven de stad hangen.

De straten terug naar de mensen

We verplaatsen ons vandaag de dag het liefst per auto. En dat levert de nodige nadelen op. Stress en ergernis maar ook milieuvervuiling. Als je het vervoer regelt met gondels die enkele meters boven de weg zweven dan kan dat probleem worden opgelost aldus CEO van Transit X Mike Stanley. De kosten voor een rit in een gondel zijn extreem laag, slechts een paar cent per kilometer. De gondels kunnen maximaal zo’n 5 personen vervoeren. Je stapt in bij een halte, voert je eindbestemming in en je wordt keurig op de plaats van bestemming afgezet. In de bebouwde kom zoeven de gondels met zo’n 70 kilometer per uur boven de straten, daarbuiten kan de snelheid oplopen tot wel 250 kilometer per uur. Toekomstmuziek? Ja, nu nog wel. Maar er zijn serieuze initiatieven om dit project werkelijkheid te laten worden.

Dubai experimenteert

In Dubai wordt binnenkort gestart met een project met zelfrijdende “pods”. Deze zweven dus nog niet boven de weg maar zijn wel zelfrijdend. Het is een begin van een ambitieus plan om het verkeersprobleem in het emiraat in de toekomst efficiënt op te lossen. Eind 2018 start een project in Boston in de VS om met zwevende pods mensen te gaan vervoeren. De capaciteit van een goed werkend netwerk is groot en is gelijk aan een weg met 12 rijstroken. Die worden 24 uur per dag benut en daardoor kan de ruimte op de grond voor andere doelen worden besteed. Voordat het echter zover is moet er nog veel worden ontwikkeld. De pods gaan rijden op zonne-energie, die moet uiteraard worden opgeslagen en daar zijn faciliteiten voor nodig. De plaatsing van de bekabeling zal ook nog de nodige voeten in de aarde hebben. Maar alleen al het feit dat een bedrijf als Transit X het aandurft om in deze markt te stappen biedt hoop voor de toekomst als het gaat om het oplossen van de problemen met de overvolle wegen in en rond de steden.

Bron: Het Financieele Dagblad

Aanbevolen opleiding

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling
Kernmodule Business CaseEen heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.
VastgoedwaardeEen belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.
Opbrengsten en kostenInzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.
RisicomanagementHet doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.
ConceptontwikkelingIn de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.
Projectmanagement Prince2TM BCVGOProjectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.
Ontwerp- en bouwprocesNadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).
CommunicatieDe eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.
HerontwikkelingDe haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.
Publiek- en privaatrechtDe cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Ook interessant


Omgevingsvisie - Smart gebiedsontwikkeling

De opleiding Smart Cities, Smart Citizens biedt inzicht in het grip krijgen op de uitdagingen en mogelijkheden van Smart Cities en in wat een burger tot Smart Citizen maakt. Er is in deze opleiding volop sprake van een nieuwe realiteit met nieuwe strategieën, andere vormen van samenwerking en snellere processen. De opleiding biedt tevens inspiratie voor het vaststellen van de omgevingsvisie en het mogelijk maken van circulaire economie en CO2-reductie.


Innovatie & Design thinking

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: