Bron: Het Financieele Dagblad

Steden worden voller en voller, auto’s worden meer en meer geweerd uit centra en mensen worden bewuster van hun gezondheid. De toekomst van het vervoer in steden ligt dus waarschijnlijk bij het openbaar vervoer en de fiets, in combinatie met de smartphone.

De smartphone weet waar je naartoe wilt en toont altijd direct de snelste, goedkoopste, meest efficiënte route. Bijvoorbeeld met de fiets naar het station, dan met de metro naar het centrum van de stad en vervolgens het laatste stukje lopen. Als het op de terugweg regent, is een elektrische deelauto de toekomst beste optie.

Toch zullen we zelfrijdende auto’s voornamelijk terugzien buiten de stad. De huidige trend is dat de auto al steeds meer wordt teruggedrongen uit de binnenstad. Dit komt de leefkwaliteit enorm ten goede. De openbare ruimte kan veel beter benut worden zonder al die auto’s. Als de grachten van Amsterdam autovrij worden, schept dat veel ruimte voor terrasjes, groen en fietspaden, die het juist leuker maken op straat te zijn.

Aanbevolen opleiding

Smart Cities, Smart Citizens

De opleiding Smart Cities, Smart Citizens biedt inzicht in het grip krijgen op de uitdagingen en mogelijkheden van Smart Cities en in wat een burger tot Smart Citizen maakt. Er is in deze opleiding volop sprake van een nieuwe realiteit met nieuwe strategieën, andere vormen van samenwerking en snellere processen. De opleiding biedt tevens inspiratie voor het vaststellen van de omgevingsvisie en het mogelijk maken van circulaire economie en CO2-reductie.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Het wezen, het DNA van de stadEen stad is aantrekkelijker als zij een herkenbaar karakter heeft. Daartoe onderzoeken we in deze module het DNA, het oorspronkelijke karakter van de stad.
Integraal denken, door schalen en sectoren heenDuurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om integraal denken, door de schalen en sectoren heen. Deze module gaat over het verbinden en complexiteit ontrafelen met analytisch en creatief denken op zoek naar meervoudige winst voor stad, systeem, gebruikers en stakeholders.
Laat zien waar je staatSturen op gedragsverandering begint bij zelfkennis en zelfinzicht in je onbewuste drijfveren en onbewuste gedragspatronen. De module biedt inzicht in hoe je je in het gedrag van jezelf en van de ander kunt verplaatsen.
Profiteren van intellectueel kapitaal in de stadIn een stedelijke omgeving groeien talenten en kennis sneller. Hoe kunnen we intellectueel kapitaal stimuleren voor meer welvaart en welzijn?
Samenwerken en vraaggericht werken
Samenspel, vertrouwen en een gezamenlijke ‘drive’In deze module leert de cursist hoe een gemeente ondernemers en bewoners de ruimte kan bieden om mee te denken, dromen kan realiseren en innovatiekracht kan vinden om uitvoering te geven aan gemeentelijk en provinciaal beleid.
Slimme en schone mobiliteitWe maken kennis met begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen binnen overheden, markt en burgers die betrekking hebben tot het speelveld, de visieontwikkeling, de uitdagingen en recepten voor schone en slimme mobiliteit.
Innovatie van de buurt en wijkWonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningen niveau, veiligheid, gezondheid, etc. Deze module gaat over het creëren van een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.
Nieuwe economieDe cursist wordt handvatten geboden in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving.
Gezondheid in de ruimtelijke omgeving In deze module gaat het er om welke rol gezondheid kan spelen en zou moeten spelen bij ruimtelijke ontwikkeling. Hoe kijk je naar en denk je over de omgeving vanuit het begrip gezondheid?

Ook interessant


Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: