Bron: Het Financieele Dagblad

Waarom wonen we slechts op één locatie en werken we niet meer waar we wonen? Hybride woon-werkomgevingen en het wonen op verschillende locaties komen wensen van actieve senioren en millennials tegemoet. Bovendien bieden deze mogelijkheden voor de gewenste verdichting van steden.

Op de Nederlandse woningmarkt is sprake van een kwantitatieve en kwalitatatieve mismatch. De grootste groei in huishoudens vindt plaats bij de actieve senioren en de millennials. Hoewel deze groepen zeer verschillend zijn, hebben zij overlappende woon(milieu)voorkeuren. Ze prefereren stedelijke locaties met voorzieningen nabij en hechten minder dan voorheen aan eigendom.

Het aanbod van geschikte woningen voor deze doelgroepen blijft echter achter. Gevolgen zijn onder andere uitsluiting van millennials bij koopwoningen, sterk stijgende huren en te weinig doorstroming. Een oplossing voor de mismatch is ontwikkeling van hybride woon-werkgebieden en -gebouwen. Deze omgevingen beantwoorden de opkomende vraag naar ‘co-working & -living’ en micro-appartementen concepten . Bovendien passen deze concepten goed in de door gemeenten gewenste functiemenging van gebieden die herontwikkeld en verdicht moeten worden.

De eerste voorbeelden van hybride projecten zijn al ontstaan, zoals ZoKu in Amsterdam. ZoKu is een aanbieder van flexibele woon- en werkplekken ontworpen voor internationale zakenreizigers. Het doel is dat deze flexibel kunnen wonen en efficiënt kunnen werken. De businessmodellen zijn doorgaans gebaseerd op lidmaatschappen, om verdere flexibiliteit te kunnen bieden. Grootschalige toepassingen op portefeuilleniveau bieden mogelijkheden voor duaal wonen. Leden kunnen dan voor langere tijd twee appartementen huren. Voor senioren is er dan bijvoorbeeld de mogelijkheid om wat langer in de stad te verblijven.

Gelet op de sterke vraag van millennials en actieve senioren biedt dit kansen voor beleggers. Zij kunnen zich positioneren tussen de extended-stay-hotels en de reguliere huur. Door meer flexibiliteit is het risicoprofiel lager. Bovendien biedt hybriditeit kansen voor gemeenten om de bestemming ‘gemengde doeleinden’ op te nemen.

 

Aanbevolen opleiding

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling
Kernmodule Business CaseEen heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.
VastgoedwaardeEen belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.
Opbrengsten en kostenInzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.
RisicomanagementHet doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.
ConceptontwikkelingIn de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.
Projectmanagement Prince2TM BCVGOProjectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.
Ontwerp- en bouwprocesNadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).
CommunicatieDe eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.
HerontwikkelingDe haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.
Publiek- en privaatrechtDe cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Ook interessant


Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.


Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur.


Innovatie

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: