Bron: NRC Handelsblad

Schiphol denkt dat zij voor miljoenen is opgelicht door vervalsingen van declaraties vanuit de vastgoedafdeling. Ook kampt de luchthaven met achterstallig en slecht uitgevoerd onderhoud aan diverse kantoren en gebouwen.

De fraude kwam aan het licht bij het energie- en installatiebedrijf Engie, dat het technisch onderhoud van een aantal grote complexen op Schiphol verzorgt. In mei 2016 kwam naar buiten hoe een collega, een manager van Schiphol Real Estate en een onderaannemer verantwoordelijk waren voor manipulatie van de administratie. Na verhoor werden de werknemers ontslagen en de aannemer werd werkzaamheden op de luchthaven, in welke vorm dan ook, ontzegd. Schiphol deed aangifte.

Met de opbrengsten werden privé-verbouwingen en -uitgaven gefinancierd. Vastgoedmanagers van Schiphol en ingehuurde aannemers vroegen om geld of gunsten in ruil voor opdrachten en goede verstandhouding. Dit blijkt uit onderzoek van NRC. De gebruikte financiële constructies om dergelijke praktijken te verhullen zijn in de Schiphol-administratie nauwelijks te achterhalen.

Datzelfde geldt ook voor het onderhoud op Schiphol. Uit documenten van de gemeente Haarlemmermeer is gebleken dat hiermee laks is omgegaan. Volgens betrokkenen hangt dit samen met gebrekkige technische kennis bij de vastgoedafdeling van Schiphol. De luchthaven deed de afgelopen vijf jaar twee keer aangifte en bepleit dat er geen sprake is van stelselmatige fraude. Engie heeft de betrokken medewerker ontslagen.

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & Internet of ThingsBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoedmanagement efficiënter en beter te maken? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
VastgoedstrategieZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
ExploitatiemanagementDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Conditiemeting NEN 2767 en MJOP

Na afloop van deze 3-daagse cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP zijn cursisten in staat om een (bouwkundige) onderhoudsinspectie conform NEN-2767 uit te voeren, benodigde maatregelen te benoemen, daarvan de kosten te ramen en deze gegevens te verwerken in een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP).


Technisch Beheer (VGB)

Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: