Bron: Het Financieele DagbladHet Financieele Dagblad & Het Financieele Dagblad

Voor een adrenalinekick hoef je niet meer een ritje te nemen in een achtbaan, tegenwoordig kun je ook op de woningmarkt terecht. Deze gaat namelijk van diepe dalen met nauwelijks vraag tot ‘sky high’ met veel vraag, nauwelijks aanbod en exploderende prijzen. Ook de keuzemogelijkheden voor de koper zijn enorm geslonken wat leidt tot een extreem krappe woningmarkt die allesbehalve gezond is.

De bankencrisis en de maatregelen van het kabinet-Rutte II zijn hiervoor de oorzaak. Daar waar de bankencrisis paniek zaaide op de woningmarkt, versterkte het kabinet de negatieve situatie nóg meer door de kredietverlening te beteugelen. Op het dieptepunt van de crisis waren ontwikkelaars in Nederland zelfs 80% van hun afzet van nieuwe koopwoningen kwijt ten opzichte van vóór de crisis. Gelukkig is dit nu verbeterd.

De varkenscyclus in topvorm. Ondanks dat dit voorspoed kan betekenen, is de angst voor nog een flop er niet minder om. Want wat als de hypotheekrente weer gaat stijgen én blijft stijgen? Starters zijn dan zeker kwetsbaar. Voor hen zou een rente van 4 á 5 procent al gauw betekenen dat de netto aanvangsmaandlasten stijgen met 25% tot 50%, als ze al überhaupt zo’n hypotheek krijgen. Doorstromers zijn op korte termijn minder gevoelig voor deze situatie.

We moeten lering trekken uit het verleden, dit geldt ook voor de politiek. Maatregelen vanuit de politiek luisteren namelijk heel nauw en hebben verstrekkende gevolgen. Dit vraagt om inzet en een sterke bewindspersoon in het kabinet die de huidige situatie op de woningmarkt sturing kan geven. Niet door strak aan te sturen, maar juist door ruimte te bieden om de woningbouwproductie aan te jagen en bureaucratische belemmeringen op te heffen.

Amsterdam
De gevolgen van de bankencrisis en het tekort aan aandacht brengt Amsterdam in haast anarchistische situaties. Als gevolg van het Rijksbeleid lijkt de ongeschreven regel in Amsterdam voor woningen te zijn: ‘Wat de gek ervoor geeft’.
Ten eerste, door de jaarlijkse groei van meer dan 10.000 inwoners neemt de druk op de woningmarkt in Amsterdam enorm toe. Ten tweede, de waarde van vastgoed bleef alleen maar stijgen de afgelopen jaren en worden de woningen nu stelselmatig verhuurd aan toeristen. Dat is in Amsterdam volledig uit de hand gelopen. Ondertussen is er voor mensen die net iets te veel verdienen voor een sociale huurwoning nauwelijks een betaalbare marktwoning.
De gemeente Amsterdam heeft al veel maatregelen genomen, maar het is niet voldoende om de prijsopdrijvingen tegen te gaan. Reden hiervoor is dat de gemeente nu op bestaande marktwoningen geen invloed heeft. Daarom is het nieuwe kabinet aan de beurt om mee te doen met de strijd van Amsterdam.

Amsterdam geen maatstaf voor de rest van Nederland
Het nieuwe kabinet moet in zijn aanpak van de totale woningmarkt en het ruimtelijk beleid niet de hoofdstad als norm nemen. Net als Amsterdam vragen de rest van de woningmarktgebieden ook om een specifieke behandeling.
Zo kent het woningmarktgebied dat voornamelijk bestaat uit de rest van de Randstad, Midden-Brabant en Westelijk Gelderland, een groei in het aantal huishoudens en loopt het economisch gesmeerd. De woningproductie verhogen zou hier een goede zet zijn.
Voor de overige regio’s, het derde woningmarktgebied, geldt een andere aanpak. Geen spreiding, maar eerder concentratie in regionale centrumsteden. Zo wordt het voorzieningenniveau in de regio op peil gehouden.

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & Internet of ThingsBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoedmanagement efficiënter en beter te maken? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
VastgoedstrategieZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
ExploitatiemanagementDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Vastgoedmarkt

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.


Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: