Bron: NRC Handelsblad

Vooral in grote steden wordt volgens Milieudefensie niet voldaan aan normen voor luchtkwaliteit. Woensdag diende een kort geding. Voor de tweede keer probeert een milieuorganisatie de staat via de rechter te dwingen maatregelen te nemen tegen milieuvervuiling. Dit keer om te voldoen aan de EU-norm voor luchtkwaliteit.

Milieudefensie besloot tot een kort geding omdat de geëiste rechtszaak pas in november gepland staat. Milieudefensie heeft een jaar geleden al gevraagd om deze rechtszaak maar kreeg pas kortgeleden antwoord hierop. Eigenlijk moest Nederland al in 2010 voldoen aan de normen, maar er werd uitstel aangevraagd tot en met 2015. Nu wordt er vooral in grote steden nog stééds niet voldaan aan die eis. Het kabinet voerde zelfs maatregelen in die juist averechts werken, zoals de 130-kilometerlimiet op snelwegen.

Volgens de advocaat van de organisatie is de zaak simpel: er zijn harde normen, en daar voldoet Nederland niet aan. In andere Europese landen zijn bovendien soortgelijke zaken gewonnen door milieuorganisaties. Milieudefensie klaagt erover dat een EU-wet die geldt in Nederland wordt overtreden. Daar kan iedere burger over procederen.

Lastige punten zijn het aantonen van een spoedeisend belang en de vorderingen die Milieudefensie stelt. De organisatie kan wellicht gelijk krijgen, maar de vraag is of de rechter inderdaad de staat in toom kan houden. Daarmee begeeft deze kwestie zich op politiek terrein. Voor Milieudefensie telt het ook als een gunstige uitspraak zorgt voor politieke discussie. De staat verdedigde zich door te stellen dat er al heel veel gedaan wordt om de luchtkwaliteit naar de norm te brengen.

Op 7 september is de uitspraak.

Aanbevolen opleiding

Smart Cities, Smart Citizens

De opleiding Smart Cities, Smart Citizens biedt inzicht in het grip krijgen op de uitdagingen en mogelijkheden van Smart Cities en in wat een burger tot Smart Citizen maakt. Er is in deze opleiding volop sprake van een nieuwe realiteit met nieuwe strategieën, andere vormen van samenwerking en snellere processen. De opleiding biedt tevens inspiratie voor het vaststellen van de omgevingsvisie en het mogelijk maken van circulaire economie en CO2-reductie.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Het wezen, het DNA van de stadEen stad is aantrekkelijker als zij een herkenbaar karakter heeft. Daartoe onderzoeken we in deze module het DNA, het oorspronkelijke karakter van de stad.
Integraal denken, door schalen en sectoren heenDuurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om integraal denken, door de schalen en sectoren heen. Deze module gaat over het verbinden en complexiteit ontrafelen met analytisch en creatief denken op zoek naar meervoudige winst voor stad, systeem, gebruikers en stakeholders.
Laat zien waar je staatSturen op gedragsverandering begint bij zelfkennis en zelfinzicht in je onbewuste drijfveren en onbewuste gedragspatronen. De module biedt inzicht in hoe je je in het gedrag van jezelf en van de ander kunt verplaatsen.
Profiteren van intellectueel kapitaal in de stadIn een stedelijke omgeving groeien talenten en kennis sneller. Hoe kunnen we intellectueel kapitaal stimuleren voor meer welvaart en welzijn?
Samenwerken en vraaggericht werken
Samenspel, vertrouwen en een gezamenlijke ‘drive’In deze module leert de cursist hoe een gemeente ondernemers en bewoners de ruimte kan bieden om mee te denken, dromen kan realiseren en innovatiekracht kan vinden om uitvoering te geven aan gemeentelijk en provinciaal beleid.
Slimme en schone mobiliteitWe maken kennis met begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen binnen overheden, markt en burgers die betrekking hebben tot het speelveld, de visieontwikkeling, de uitdagingen en recepten voor schone en slimme mobiliteit.
Innovatie van de buurt en wijkWonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningen niveau, veiligheid, gezondheid, etc. Deze module gaat over het creëren van een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.
Nieuwe economieDe cursist wordt handvatten geboden in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving.
Gezondheid in de ruimtelijke omgeving In deze module gaat het er om welke rol gezondheid kan spelen en zou moeten spelen bij ruimtelijke ontwikkeling. Hoe kijk je naar en denk je over de omgeving vanuit het begrip gezondheid?

Ook interessant


Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

De cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan leidt cursisten op om aan de hand van een conditiemeting een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) op te stellen. Hierbij is het maken van afgewogen beslissingen op gebied van plannen en begroten van onderhoudsmaatregelen belangrijk. Daarnaast biedt deze cursus ook een inzicht in duurzame producten, trends en innovaties.


Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: