De regering is voornemens de dividendbelasting voor bedrijven af te schaffen. Maar dat heeft grote nadelen voor andere initiatieven. Die nadelen zijn zelfs zo groot dat het leidt tot het staken ervan. Zo besloot Annexum, een bedrijf dat particulieren de mogelijkheid biedt om in vastgoed te beleggen, te stoppen met het opzetten van een systeem om aandelen in vastgoed op ene aantrekkelijke manier te verhandelen. De particuliere belegger zal namelijk twee keer belast worden waardoor het rendement volledig verloren dreigt te gaan.

Fiscale beleggingsinstelling

De meeste vastgoedfondsen in Nederland zijn fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s). Een Fbi keert de winst volledig uit aan de beleggers en betaalt daarom geen belasting. Beleggers betalen 15% dividendbelasting maar die kan in veel gevallen worden teruggevraagd via de Belastingdienst. Met het afschaffen van de dividendbelasting besloot het kabinet om fbi’s de verplichting op te leggen zich om te vormen tot een bedrijf dat 21% belasting betaalt en niet meer rechtstreeks belegt in Nederlands vastgoed. Dit heeft forse negatieve gevolgen voor het rendement.

Blockchain technologie

Annexum had het plan opgevat om particuliere investeerders de mogelijkheid te geven om in aandelen vastgoed van huurpanden te verhandelen van woningen, kantoren en winkelpanden. Door gebruik te maken van blockchain technologie kan dit zonder tussenkomst van een beurs en dus bespaart het tijd en kosten. Er werd druk overlegd met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om deze constructie mogelijk te maken. Maar dit kan alleen als Annexum de structuur heeft van een fbi. En dat mag nu dus niet meer als de plannen van de regering doorgaan.

Verdampt rendement

De situatie voor particuliere beleggers wordt zeer ongunstig. Ze betalen 21% vennootschapsbelasting en daar bovenop nog eens 30% van de 4% winst die het kabinet verwacht dat een particuliere belegger maakt op zijn vermogen (Box 3). Dat zou betekenen dat er nog geen 2% rendement overblijft en dat is onacceptabel volgens directeur Boissevain van Annexum. De frustratie is groot. Grote bedrijven en buitenlandse investeerders mogen profiteren, maar kleine particuliere beleggers worden gedupeerd. Dit is iets wat met name de VVD onmogelijk aan zijn kiezers kan uitleggen, aldus Boissevain.

Bron: FD

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
Juridische Aspecten VastgoedmanagementNaast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & GeodataBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
Vastgoedstrategie en Portfolio managementZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
Exploitatiemanagement & Smart buildingsDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur.


Exploitatiemanagement & Smart buildings

De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: