Buitenlandse vastgoedbeleggers hebben op de valreep van 2017 nog enkele kantoren in Nederland in handen gekregen. Zo zijn de kantoren van bijvoorbeeld het ingenieuersbureau Movares en taxidienst Uber allemaal van eigenaar gewisseld. Het is typerend voor het goede jaar dat de Nederlandse kantorenmarkt kende. Uit een schatting van de vastgoedadviseur JLL blijkt dat beleggers voor €8 miljard aan kantoorpanden kochten. In de crisisjaren tot 2013 kwamen de investeringen nauwelijks boven de €2 miljard uit.

Lage rente, hoge rendementen

Het overvloed aan kapitaal en de lage rente maken de vastgoedmarkt zo aantrekkelijk voor investeerders. De lage rente is extra aantrekkelijk, omdat vastgoed doorgaans met voornamelijk geleend geld wordt gefinancierd. Door de lage financieringslasten stijgt het rendement wat op de kantorenmarkt in 2016 goed was voor een rendement van 9,3%.

Leegstand

In de jaren voor de crisis zijn in Nederland veel kantoren bijgebouwd, terwijl de leegstand op dat moment al hoog was met 10%. Tijdens de crisis schoot dit al snel naar 17%, maar inmiddels is dit landelijk weer teruggelopen tot 11%. Dit dankzij het transformeren van leegstaande kantoren en de aantrekkende werkgelegenheid in met name Amsterdam. Hier nadert de leegstand zelfs 6,5%.
Terwijl op aantrekkelijke locaties nauwelijks goede kantoorpanden te vinden zijn, is op minder aantrekkelijke locaties de leegstand nog steeds hoog. Omdat er weinig nieuwe kantoren worden bijgebouwd, zullen er weinig nieuwe kantoren bijgebouwd gaan worden. Wel zijn er signalen dat gemeenten de bouw van nieuwe kantoren mogelijk willen maken waar nog altijd veel leegstand is.

 

Bron: Financieele Dagblad

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
Juridische Aspecten VastgoedmanagementNaast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & GeodataBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
Vastgoedstrategie en Portfolio managementZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
Exploitatiemanagement & Smart buildingsDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.


Vastgoedmarkt

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: