Chinese wetenschappers zijn er recent in geslaagd om met een kunststof zonnecel een rendement van maar liefst 17% te halen. Dit percentage zonne-energie kon worden omgezet in elektriciteit, een ongekende prestatie. Hoogleraar René Janssen van de TU Eindhoven is zeer enthousiast over deze ontwikkeling.

Zonnepanelen

De meeste zonnepanelen die momenteel op daken van huizen en gebouwen liggen hebben zonnecellen van silicium. Deze hebben een aanmerkelijk hogere opbrengst dan hun kunststof equivalent. Maar toch is er sprake van een positieve ontwikkeling nu er met een kunststof zonnecel zulke goede resultaten zijn bereikt.

Hernieuwde belangstelling

Enige jaren geleden was er veel belangstelling voor kunststof zonnecellen. Die interesse werd minder toen de prijs van silicium zonnecellen sterk daalde. Maar nu is aangetoond dat de kunststof zonnecel wel degelijk een hoog rendement kan opleveren hopen de Chinezen dat de interesse opnieuw zal stijgen. Er werd een zonnecel ontwikkeld die uit twee delen bestaat. De lichtdeeltjes, fotonen genaamd, worden door deze twee delen afzonderlijk opgevangen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen fotonen met een frequentie tussen 300 en 750 en met een bereik van 720 en 1050. Het spectrum van zichtbaar licht ligt tussen de 380 en 750.

Uitgekiende verbinding

De nieuwe kunststof zonnecel maakt gebruik van nieuwe verbindingen van materialen die in staat zijn om veel licht te vangen zodat de opbrengst aanzienlijk omhoog gaat ten opzichte van eerdere pogingen om een kunststof zonnecel te ontwikkelen. Het is van groot belang dat de twee delen evenveel stroom leveren, want anders stokt de stroomleverantie. De nieuwe zonnecel is inmiddels geverifieerd dooreen Chinees keuringsinstituut en kan dus in productie worden genomen.

Bron: NRC.next

Aanbevolen opleiding

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)

De cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan leidt cursisten op om aan de hand van een conditiemeting een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) op te stellen. Hierbij is het maken van afgewogen beslissingen op gebied van plannen en begroten van onderhoudsmaatregelen belangrijk. Daarnaast biedt deze cursus ook een inzicht in duurzame producten, trends en innovaties.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
De essentie van duurzaam denken bij een MJOPIn deze module krijgt u een introductie over het verduurzamen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Samen met u zal er gezocht worden naar mogelijke maatregelen en strategieën die kunnen bijdragen aan een duurzaam MJOP.
Opstellen duurzaam meerjarenonderhoudsplanOm een bestaande MJOP, op basis van de conditiemeting conform NEN 2767, te verduurzamen is het implementeren van duurzame materialen en duurzame energie een mooie eerste stap. Er zal gekeken worden naar het huidige materiaalaanbod en welke invloed dit heeft op het energieverbruik binnen een vastgoedobject. Ook zal er gekeken worden naar de opbouw van een DMJOP.
Invloed van een DMJOP op de vastgoedexploitatieDeze module zal in het teken staan van planvorming en de invloed van het verduurzamen van een MJOP op de vastgoedexploitatie. Hierbij zal er naast de kwantitatieve aspecten, zoals kostenbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten, zoals werksfeer verbetering, voor een effectief plan.
Duurzaamheid, een dynamisch begripDuurzaamheid is een dynamisch begrip. Binnen deze module zal er gekeken worden in welke vorm(en) dit begrip zich kan manifesteren binnen vastgoed. Ook zullen de huidige trends en actualiteiten omtrent duurzaamheid in de bouw worden besproken.
Invloed van duurzaamheid op de vastgoedwaardeDeze module draait om de invloed van duurzaamheid op de waarde van vastgoed. Er zal gefocust worden op het leren lezen van een taxatierapport en de effecten van verduurzamingsmaatregelen op de vastgoedwaarde.
Duurzaam meerjarenonderhoudsplan en BIMDe enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt bij een project en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur. Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) de oplossing: een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (bouw)proces.

Ook interessant


Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)

De cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan leidt cursisten op om aan de hand van een conditiemeting een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) op te stellen. Hierbij is het maken van afgewogen beslissingen op gebied van plannen en begroten van onderhoudsmaatregelen belangrijk. Daarnaast biedt deze cursus ook een inzicht in duurzame producten, trends en innovaties.


Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.


Innovatie & Design thinking

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: