De laatste jaren is er een fusiegolf ontstaan onder de Nederlandse ziekenhuizen. Sinds 2004 zijn er maar liefst 34 fusieaanvragen goedgekeurd. De term ‘too big to fail’ werd geïntroduceerd nadat de grote Amerikaanse bank Lehman Brothers in 2008 failliet ging en de financiële wereld op zijn kop zette. Sinds kort begint deze term ook in de zorgsector een rol te spelen.

ziekenhuizen

Ziekenhuizen ‘too big to fail’

De laatste ziekenhuisfusie was tussen het Academisch Medisch Centrum en het VU Medisch centrum in Amsterdam. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vreesde dat het ziekenhuis te groot zou worden. Het gaat niet zozeer om de financiële consequenties als het misgaat, maar om de mensenlevens die in gevaar komen. De NZa vroeg zich ook af of het ziekenhuis nog wel goed bestuurbaar zou blijven.

Meningen verschillen: worden ziekenhuizen te groot?

Volgens Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, is de term ‘too big to fail’ niet van toepassingen. Deze komt uit de financiële wereld, terwijl er in de zorg hele andere belangen spelen. Ze geeft aan dat de reden voor ziekenhuizen om te fuseren is dat ze betere zorg willen leveren. Jan de Wit, oud-SP-Kamerlid, is het er mee eens dat de zorgsector en de financiële wereld niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Hij geeft echter aan dat het wel algemeen geldt dat men in grotere organisaties denkt meer risico te kunnen nemen.

Bart Berden, bestuurder bij het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis in Tilburg zegt dat ziekenhuizen voor een ‘bijna onmogelijke’ opgave staan. Hoewel je het voor de patiënt aan de voorkant klein wilt houden, krijgen processen zoals inkoop een steeds grotere omvang. Hij geeft aan dat de inhoudelijke afwegingen voor fusies van ziekenhuizen wat uit beeld raken door de kritiek in de politiek. Toch zijn er ook in de ziekenhuizen critici te vinden. Zo geeft een bestuurder aan dat ziekenhuizen op zich al moeilijk te besturen zijn. Dit wordt alleen maar moeilijker wordt als het ziekenhuis groter wordt.

Hans van der Schoot, bestuurder van het OLVG in Amsterdam, zegt dat de Nederlandse ziekenhuizen helemaal niet zo groot zijn vergeleken met internationale topziekenhuizen. Hij wijst juist op een ander probleem, namelijk de kleine ziekenhuizen die moeite hebben om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Zij hebben juist fusies nodig.

Fusie is niet enige uitweg

Peter Langenbach, bestuurder bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, geeft aan dat ze onderling goede afspraken hebben gemaakt. Het gaat dan over wie zich specialiseert in welke zorg.Een grotere organisatie zorgt ook voor grotere afstand tussen het bestuur en de werkvloer, daar moet mee opgepast worden.

Wanneer is een ziekenhuis nou écht te groot? Daar weet niemand het antwoord op. Volgens Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis, is het belangrijkste dat een ziekenhuis goed aangestuurd wordt. Dat vormt de minste risico’s.

Bron: Het Financieele Dagblad

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
Juridische Aspecten VastgoedmanagementNaast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & GeodataBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
Vastgoedstrategie en Portfolio managementZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
Exploitatiemanagement & Smart buildingsDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur.


Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de uitvoering, niet in het maken van plannen. Verhoogde klanttevredenheid en huisvestingskwaliteit levert altijd voordeel op.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: