Bron: Het Financieele Dagblad

Rijksbouwmeester Alkemade schreef een ontwerpwedstrijd uit voor bestaande woonwijken die amper voorbereid zijn op alleenstaanden en zorgbehoevende ouderen.

Bijna 180 teams kwamen met creatieve ideeën om bestaande woonwijken zo aan te passen dat mensen in alle levensfases er goed kunnen wonen. In oktober wordt het beste plan tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven gepresenteerd.

De gezinswoningen van na de oorlog zijn niet meer geschikt. Bijna vier op de tien huishoudens zijn al éénpersoonshuishoudens en mede door de vergrijzing blijft het percentage alleenwonenden maar stijgen. De behoefte aan woonruimte groeit en het aanbod sluit steeds minder aan op de vraag. Ook hebben steeds meer mensen zorg nodig. Inzendingen naar de ontwerpwedstrijd antwoordden hierop met oplossingen waar jong en oud bij elkaar wonen. ‘Toekomstbestendig wonen’ krijgt op dit moment veel aandacht. Een tijdje geleden dachten corporaties alleen aan praktische oplossingen voor ouderen, zoals extra brede deuren voor een rolstoel, maar verbondenheid met de wijk blijkt veel belangrijker. Alkemade pleit voor een aanpak in de wijken die zorg biedt voor alle kwetsbaren. De oplossing hiervoor moet volgens hem uit de wijk komen.

De druk vanuit bouwend Nederland om nieuwe woonwijken weer in weilanden te bouwen is logisch, vanuit de behoefte om de markt snel te bedienen, maar is tevens ook kortzichtig omdat het niet aansluit bij de maatschappelijke behoefte. Veel ouderen wonen in een te ruim huis, omdat ze hun wijk en hun huis niet willen verlaten of omdat ze bang zijn dat de huur omhoog schiet als ze verhuizen. Hierop inspelen biedt een veel betere oplossing.

Aanbevolen opleiding

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling
Kernmodule Business CaseEen heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.
VastgoedwaardeEen belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.
Opbrengsten en kostenInzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.
RisicomanagementHet doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.
ConceptontwikkelingIn de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.
Projectmanagement Prince2TM BCVGOProjectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.
Ontwerp- en bouwprocesNadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).
CommunicatieDe eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.
HerontwikkelingDe haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.
Publiek- en privaatrechtDe cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Ook interessant


Herontwikkeling

De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.


Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de uitvoering, niet in het maken van plannen. Verhoogde klanttevredenheid en huisvestingskwaliteit levert altijd voordeel op.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: