De huren in de vrije sector rijzen de pan uit. Voor mensen met een middeninkomen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning is huren vaak niet te betalen. Regeringspartijen D66 en CDA hebben verantwoordelijk minister Ollongren van Binnenlandse Zaken daarom gevraagd naar maatregelen om de huurstijgingen aan banden te leggen. Zij heeft toegezegd de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

Torenhoge huur voor een “krot”

Volgens D66 Kamerlid Jessica van Eijs betalen hardwerkende mensen met een middeninkomen nu soms een torenhoge huur voor een “krot” van net 40 vierkante meter. Daarmee jaag je deze mensen de stad uit. Ze willen meer ruimte en kunnen de huur die soms tot wel 1.400 euro per maand oploopt niet meer opbrengen. Wil je voorkomen dat de steden leeglopen en dat steeds meer mensen in e problemen komen vanwege veel te hoge vaste lasten dan moeten er echt maatregelen worden genomen, aldus Van Eijs.

Noodknop

Erik Ronnes, Kamerlid voor het CDA, diende samen met Van Eijs een motie in om een “noodknop” in te stellen om de stijging van de huren, vooral in de grote steden, aan banden te leggen. De motie houdt ook rekening met het risico dat de bouw van woningen stagneert. Als de huurprijzen te veel aan banden worden gelegd zullen projectontwikkelaars huiverig zijn om nog te bouwen omdat dit  niet meer rendabel zou zijn .Volgens minister Ollongren moet er sprake zijn van “lokaal maatwerk” dat een middenweg zoekt voor zowel de huurders enerzijds als projectontwikkelaars en bouwers anderzijds. “Dat kunnen de gemeenten niet alleen af, daar moet de rijksoverheid in bijspringen”, vindt de minister.

Prestatieafspraken

Het college van B&W van Amsterdam wil afspraken gaan maken over de huurprijzen in de hoofdstad. Het college wil dat een deel van de sociale huurwoningen wordt overgeheveld naar de vrije sector. Maar dan wel onder de voorwaarde dat de huurprijs niet hoger wordt dan €971,- per maand. Hierover wil de gemeente prestatieafspraken maken met de particuliere verhuurders van deze woningen. Zo moet het aantal woningen dat beschikbaar komt in het middensegment in Amsterdam stijgen van ruim 27.000 naar zo’n 48.000.

Bron: Het Financieele Dagblad

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
Juridische Aspecten VastgoedmanagementNaast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & GeodataBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
Vastgoedstrategie en Portfolio managementZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
Exploitatiemanagement & Smart buildingsDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur.


Juridische Aspecten Vastgoed

De cursus Juridische Aspecten Vastgoed biedt u een integrale en systematische benadering voor het aanpakken van juridische vraagstukken met betrekking tot vastgoed. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op omgevingsrecht, bouwrecht, huurrecht en de aankoop en verkoop van vastgoed.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: