Drie jaar geleden kocht de Duitse belegger Patrizia zo’n 5500 woningen van de corporatie Vestia die in de problemen zat. Afgelopen vrijdag stootte de belegger op de valreep van 2017 voor 200 miljoen aan woningen af uit de oude Vestia-portefeuille. De Nederlandse woningbelegger Amvest en corporatie Woonzorg Nederland kopen de woningen over.

Voor Patrizia is het een goed moment om de vastgoedportefeuille op te schonen. De afgelopen jaren heeft de belegger ook veel huurwoningen opgekocht, maar om de portefeuille stabiel te houden, wordt een deel afgestoten. De woningen die worden verkocht liggen vooral in de minder gunstig gelegen steden buiten de Randstad.

Stabiele Beleggingen

De deal van Patrizia vormt het begin van een reeks grote transacties die de komende weken rond de 800 miljoen moeten opbrengen. De hoge prijzen verleiden de beleggers om een deel van hun huurwoningen af te stoten. Er is een overvloed aan kapitaal op zoek naar rendement door de extreem lage rente. Huurwoningen worden gezien als een stabiele belegging, aangezien de kans op leegstand in voornamelijk de stedelijke regio’s op dit moment beperkt is.

Stijgende Prijzen

De interesse van binnenlandse en buitenlandse investeerders drijft de prijzen enorm op. Waar de belegger drie jaar geleden nog 80% of 90% van de leegwaarde van een huurwoning betaalde, betalen ze nu inmiddels 100% of meer. Het zijn vooral Nederlandse institutionele beleggers die nu een deel van hun woningportefeuille verkopen. Zij maken vooral gebruik van het momentum in de markt om hun portefeuille op te schonen. In veel gevallen wordt het oude bezit, of de woningen in kleinere plaatsen buiten de Randstad verkocht. Om de transactie toch interessant te houden voor potentiele kopers, doen ze er nog wat goede woningen bij. De rendementen buiten de Randstad liggen vaak hoger, terwijl het risico nog steeds beperkt is.

 

Bron 1: Het Financieele Dagblad

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
Juridische Aspecten VastgoedmanagementNaast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & GeodataBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
Vastgoedstrategie en Portfolio managementZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
Exploitatiemanagement & Smart buildingsDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Vastgoedmarkt

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: