Bron: Het Financieele Dagblad

In 2035 moeten alle huizen van het gas af zijn en de CO₂-uitstoot gehalveerd worden. Dit geeft aanleidingen tot nieuwe projecten, zoals die in Almere Oosterwold.

Almere Oosterwold, een paar jaar geleden nog onbebouwd, staat aan het begin van een potentiële landelijke trend. Op dit moment wordt daar druk gewerkt aan een project dat mensen de gelegenheid geeft om zelfvoorzienend te wonen en hun eigen gemeenschap te vormen. Bewoners kunnen zelf hun huis bouwen zonder vooropgezet stedenbouwkundig plan en halen hun elektriciteit deels uit zonnepanelen en windmolens. Ondanks dat dit type project voor het platteland bedoeld is, bestaat er een kans dat ook in de stadbewoners hun eigen huizen mogen ontwikkelen in de toekomst.

De manier waarop huizen eruit zien verandert. In steden is te zien dat er minder ruimte is en dat gas-, water- en stroomvoorzieningen steeds decentraler geregeld worden. Dit houdt in dat, in plaats van hele netwerken opbouwen, meer de focus ligt op bijvoorbeeld een helofytenfilter die in schoon water voorziet per locatie. Een voorbeeld van een systeem dat decentraal kan worden, is de waterzuivering in Amsterdam. Het water wordt nu getransporteerd over lange afstanden. Bovendien hebben we een verouderd rioleringssysteem. Bij vervanging van de riolering in Amsterdam, moet de hele stad worden opengebroken. Een decentraal systeem, bijvoorbeeld met een helofytenfilter zoals in Oosterwold, biedt de oplossing.

Het decentrale wonen is niet alleen duurzaam, veel mensen vinden het ook fijner. De technieken die nodig zijn voor decentrale voorzieningen bestaan al. Het gaat nu vooral om de organisatie. Aan de ene kant krijgen mensen meer vrijheid hun omgeving vorm te geven, aan de andere kant brengt dat ook verantwoordelijkheid met zich mee. Daar moeten goede afspraken over gemaakt worden.

Aanbevolen opleiding

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

De cursus Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan leidt cursisten op om aan de hand van een conditiemeting een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) op te stellen. Hierbij is het maken van afgewogen beslissingen op gebied van plannen en begroten van onderhoudsmaatregelen belangrijk. Daarnaast biedt deze cursus ook een inzicht in duurzame producten, trends en innovaties.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
De essentie van duurzaam denken bij een MJOPIn deze module krijgt u een introductie over het verduurzamen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Samen met u zal er gezocht worden naar mogelijke maatregelen en strategieën die kunnen bijdragen aan een duurzaam MJOP.
Opstellen duurzaam meerjarenonderhoudsplanOm een bestaande MJOP, op basis van de conditiemeting conform NEN 2767, te verduurzamen is het implementeren van duurzame materialen en duurzame energie een mooie eerste stap. Er zal gekeken worden naar het huidige materiaalaanbod en welke invloed dit heeft op het energieverbruik binnen een vastgoedobject. Ook zal er gekeken worden naar de opbouw van een DMJOP.
Invloed van een DMJOP op de vastgoedexploitatieDeze module zal in het teken staan van planvorming en de invloed van het verduurzamen van een MJOP op de vastgoedexploitatie. Hierbij zal er naast de kwantitatieve aspecten, zoals kostenbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten, zoals werksfeer verbetering, voor een effectief plan.
Duurzaamheid, een dynamisch begripDuurzaamheid is een dynamisch begrip. Binnen deze module zal er gekeken worden in welke vorm(en) dit begrip zich kan manifesteren binnen vastgoed. Ook zullen de huidige trends en actualiteiten omtrent duurzaamheid in de bouw worden besproken.
Invloed van duurzaamheid op de vastgoedwaardeDeze module draait om de invloed van duurzaamheid op de waarde van vastgoed. Er zal gefocust worden op het leren lezen van een taxatierapport en de effecten van verduurzamingsmaatregelen op de vastgoedwaarde.
Duurzaam meerjarenonderhoudsplan en BIMDe enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt bij een project en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur. Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) de oplossing: een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (bouw)proces.

Ook interessant


Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.


Conceptontwikkeling

In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: