Momenteel fietsen er in Rotterdam elke ochtend circa 1.800 scholieren van Zuid naar Noord om naar school te gaan. Zij vormen samen een derde van de leerlingen uit Rotterdam Zuid en komen voornamelijk uit welvarende en hoogopgeleide gezinnen. Als het aan een drietal schoolbesturen (BOOR, LMC en CVO) ligt, gaat dit met drastische ingrepen in het voortgezet onderwijs veranderen. Ze willen kansrijke scholen een plaats geven in kansarme wijken.

Segregatie tegengaan metscholen kansrijke scholen

De drie schoolbesturen hebben maanden in het geheim gewerkt aan hun plannen, die nu met de gemeente ondertekend zijn. Het doel is om met goed en gevarieerd onderwijs de kansenongelijkheid en segregatie tegen te gaan in Rotterdam-Zuid. Zuid kent 200.000 inwoners met veel sociaal-economische achterstanden. Marco Pastros, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), geeft aan dat Zuid dit plan nodig heeft. Het NPRZ moet de achterstand van Zuid op grote steden voor 2030 wegwerken, ze willen dat het gebied gaat functioneren als evenwichtige stad. Goede scholen zorgen ervoor dat mensen niet verhuizen.

Stedenbouwkundige onderbouwing

Er zullen scholen worden verhuisd, gefuseerd en gekrompen en afdelingen zullen verdwijnen of juist geïntroduceerd worden. Er zit ook een stedenbouwkundige filosofie achter het plan, de locaties waar de scholen geplaatst worden zijn zorgvuldig uitgekozen. De scholen komen op drie locaties waar de komende jaren flink wordt gebouwd. De gedachte is dat de nieuwe bewoners hun kinderen naar de scholen in Zuid sturen. Henk Post, voorzitter van schoolbestuur CVO, geeft aan omgevingen te willen creëren die ambitie en hoge verwachtingen uitstralen en waar nieuwe ontmoetingen mogelijk zijn.

Voor- en nadelen verhuizing

Door de leerlingen in een diverse omgeving bij elkaar te zetten, wordt het onderwijs moeilijker omdat de groep heterogener wordt. Het voordeel hiervan is dat kinderen dan niet meer alleen van de docent leren, maar ook van elkaar. Volgens Paul Scharff, de directeur van scholengemeenschap Hugo de Groot, is de ontmoeting die komt kijken bij de verplaatsing van de school een toegevoegde waarde. Hij denkt dat juist die ontmoeting met kinderen die iets meekrijgen van thuis nog mist op het Hugo de Groot.

Achterstanden leerlingen inhalen

De gemiddelde Citoscore in zuid is 530,8, ruim drie punten lager dan in de vier grote steden. Er zijn structurele doorbraken nodig om deze achterstand in te halen. De school is een coproductie van het team, het gebouw, de leerlingen en de ouders. Als de “sterkere” ouders hun kinderen in Zuid op school doen, heeft dat dus een positief effect op de school. Stimuleren dat leerlingen met elkaar optrekken is echter niet enkel middels een geografische operatie mogelijk. De volgende vraag in het plan is dus: hoe zorg je ervoor dat de kinderen van verschillende achtergronden elkaar op school vinden?

Bron: NRC

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
Juridische Aspecten VastgoedmanagementNaast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & GeodataBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
Vastgoedstrategie en Portfolio managementZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
Exploitatiemanagement & Smart buildingsDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.


Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: