Bron: Ponte, 2017

Na jaren van economische crisis bevinden we ons momenteel in economische hoogconjunctuur. Waar opdrachten voorheen schaars waren en aannemers gedwongen werden hun dienstenpakket uit te breiden en geïntegreerde opdrachten aan te nemen om te kunnen overleven, liggen de opdrachten in de bouwsector momenteel voor het oprapen. De capaciteit is drastisch afgenomen waardoor snelle opschaling niet mogelijk is, met als gevolg dat de prijzen omhoogschieten. Het is voor aannemers verleidelijk om weer enkel besteksopdrachten aan te nemen.

Het onverstandigste dat een aannemer nu kan doen, is weer alleen maar besteksopdrachten aannemen, geïntegreerde opdrachten links laten liggen en als organisatie niet vernieuwen. De reden hiervoor is dat de vraag van opdrachtgevers is veranderd. Hoewel de vertaling van de vraag naar de markt op korte termijn traditioneel zal zijn, zet de onderliggende verandering door. Opdrachtgevers zijn op zoek naar een integraal product, dat tevens kostenefficiënter is. Het is de verwachting dat bedrijven die nu niet vernieuwen over een jaar of vijf, wanneer het economisch waarschijnlijk minder goed zal gaan dan nu, worden ingehaald door collega-bedrijven die in de hoogconjunctuur zijn blijven ontwikkelen en door nieuwe partijen die tot de sector toetreden. Om niet onherroepelijk ten onder te gaan is het dus noodzakelijk om nu een basis te leggen waarmee na de tijd van economische hoogconjunctuur het verschil gemaakt kan worden.

Aanbevolen opleiding

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling
Kernmodule Business CaseEen heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.
VastgoedwaardeEen belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.
Opbrengsten en kostenInzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.
RisicomanagementHet doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.
ConceptontwikkelingIn de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.
Projectmanagement Prince2TM BCVGOProjectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.
Ontwerp- en bouwprocesNadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).
CommunicatieDe eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.
HerontwikkelingDe haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.
Publiek- en privaatrechtDe cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Ook interessant


Innovatie

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.


Vastgoedmarkt

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: