Vooral in grote steden is het woningtekort een probleem dat bij ieder verkiezingsdebat aan de orde komt. Hoe lossen we het tekort aan middenhuurwoningen op? Twee lijsttrekkers, van de PvdA in Utrecht en de VVD in Rotterdam, leggen hun plannen uit.

Rick van der Zweth, PvdA Utrecht

Voor Van der Zweth staat centraal dat niet gebouwd moet worden voor beleggers, maar voor bewoners. Het komt te weinig aan de orde in hoeverre gemeenten de controle over de lokale woningmarkt houden. Het gebeurt te vaak dat marktpartijen te veel vrijheid krijgen van de gemeente en dan met woningen op de loop gaan. Een voorbeeld is te zien in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, waar de gemeente de controle losliet en de huren geëxplodeerd zijn onder leiding van beleggers uit Zwitserland en Qatar.

Het is belangrijk dat we geen woningmarkt hebben waar huizen alleen maar gezien worden als beleggingsobjecten. Wat moet er aan gedaan worden om het woningtekort op te lossen? (1) Er moet actief grondbeleid gevoerd worden door gemeenten. Bovendien moet de gemeente weer bepalen wat er wordt gebouwd en voor welke huurprijs. (2) Nieuwbouw moet voor 30% tot 40% uit sociale huur en voor 30% tot 40% uit middeldure huur bestaan. (3) Het huurpuntensysteem moet doorlopen tot ten minste € 1.000 en niet stoppen bij de sociale huurgrens. Zo krijgen huurders met middeninkomens recht op fatsoenlijke huur en huurbescherming.

Vincent Karremans, VVD Rotterdam

Karremans zegt: “bouwen, bouwen, bouwen. We hebben de grond nú nodig”. De steeds sterkere aantrekkingskracht van Rotterdam zorgt ervoor dat meer starters en mensen met middeninkomens in de stad willen blijven. Het is belangrijk om deze mensen in de stad te houden; ze hebben geld te besteden, trekken nieuwe bedrijvigheid en dat levert werkgelegenheid op.

Er is echter ook in Rotterdam een groot tekort aan betaalbare woningen, starters en mensen met middeninkomens kunnen zelfs nauwelijks iets vinden. De VVD Rotterdam doelt op 10.000 woningen per jaar, zeker de helft middenhuur. Het is realistische onder meer omdat het proces voor het verlenen van vergunningen gaat versnellen, daar moet tempo in. Nog belangrijker is dat de gemeente meer grond beschikbaar moet stellen voor nieuwbouw, want die grond is nú nodig. Bovendien zal de gemeente de grond voordeliger moeten verkopen om het voor ontwikkelaars rendabel te maken middenhuurwoningen te bouwen.

Bron: Het Financieele Dagblad

 

Aanbevolen opleiding

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling
Kernmodule Business CaseEen heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.
VastgoedwaardeEen belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.
Opbrengsten en kostenInzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.
RisicomanagementHet doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.
ConceptontwikkelingIn de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.
Projectmanagement Prince2TM BCVGOProjectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.
Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborgingNadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).
CommunicatieDe eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.
HerontwikkelingDe haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.
Publiek- en privaatrechtDe cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Ook interessant


Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.


Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: