Enkele decennia geleden was het heel “normaal” dat je naar een verzorgingshuis verhuisde als je ouder werd en zelfstandig wonen belemmeringen opleverde. Tegenwoordig zijn er alleen nog verpleeghuizen waar je alleen voor in aanmerking komt in de laatste levensfase. Maar het “ouderwetse” verzorgingshuis zou best eens een comeback kunnen maken, vooral in de grote steden.

Veel ouderen willen verhuizen

Eric van den Burg is wethouder in Amsterdam voor de VVD. Hij pleit ervoor om de verzorgingstehuizen zoals we die vroeger kenden. “Veel ouderen willen wel verhuizen, maar er zijn onvoldoende mogelijkheden. Ze zijn “te goed” voor een verpleegtehuis maar willen of kunnen niet meer in een grote woning wonen waar ze ooit met hun gezin woonden”, aldus Van den Burg. Als deze mensen de mogelijkheid krijgen om in een verzorgingshuis te gaan wonen zorgt dat voor de zo gewenste doorstroming op de woningmarkt.

Verandering van koers

Het standpunt van de wethouder is opmerkelijk. Juist zijn partij de VVD zorgde er in het kabinet Rutte-II voor dat het verzorgingshuis in zijn toenmalige vorm verdween. Ouderen moesten vooral langer zelfstandig wonen met zorg aan huis. Dat was het uitgangspunt. Verhuizen naar een zorginstelling kon alleen nog als thuis wonen echt niet meer ging.

De leeftijd van huurders stijgt

Directievoorzitter Leon Bobbe van De Key, de grootste woningbouwvereniging van Nederland, valt de VVD-wethouder bij. De gemiddelde leeftijd van de huurders in de woningen van De Key is 60 jaar. Veel mensen blijven tot hun dood in hun huis wonen, omdat er simpelweg geen andere woonruimte beschikbaar is. Dat is lang niet altijd wenselijk. De terugkeer van het verzorgingshuis zal zeker een positief effect hebben op de woningmarkt, aldus Bobbe.

Weinig animo

Volgens ANBO-voorzitter Liane den Haan is er onder ouderen weinig behoefte aan het verzorgingshuis oude stijl. “Maar heel weinig mensen willen nog in een huis met lange gangen wonen waar ze slechts een klein kamertje voor zichzelf hebben”, aldus Den Haan. Zij pleit ervoor om de mogelijkheden die gemeenten nu voor ouderen hebben, zoals comfortabele appartementen, beter in kaart te brengen. Als deze groep weet dat er mogelijkheden zijn om te verhuizen zonder meteen als “bejaarde” te worden bestempeld is er vast meer animo voor. Daarmee komen er dan weer meer huizen beschikbaar voor jongeren waardoor de krapte op de woningmarkt wellicht wat afneemt.

Bron: NOS

Aanbevolen opleiding

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling
Kernmodule Business CaseEen heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.
VastgoedwaardeEen belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.
Opbrengsten en kostenInzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.
RisicomanagementHet doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.
ConceptontwikkelingIn de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.
Projectmanagement Prince2TM BCVGOProjectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.
Ontwerp- en bouwprocesNadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).
CommunicatieDe eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.
HerontwikkelingDe haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.
Publiek- en privaatrechtDe cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Ook interessant


Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur.


Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: