Bron: NRC Handelsblad

Sociale controle en cohesie komen terug dankzij de buurtapp. De buurtapp ‘Nextdoor’ zegt inmiddels gebruikt te worden in ongeveer 5.000 Nederlandse buurten. Het burgerinitiatief ‘WhatsApp Buurtpreventie’ telt op haar beurt weer ruim 7.000 buurten: zeker een half miljoen inwoners volgens de organisatie. Vooral op het platteland is men actief, omdat de politie er daar langer over doet om ter plekke te zijn.

De buurtapp is de afgelopen jaren een grote rol gaan spelen in Nederland. Over het algemeen gebeurt dit in twee varianten: bewoners waken over hun straat en melden verdachte situaties aan elkaar of aan de politie. De andere variant is een ‘gezelligheidsapp’, goed voor het buurtgevoel. Ook handig voor kleine problemen en oplossingen: Zoals een oppas vinden of de buren waarschuwen voor een muizenplaag.

Nextdoor werd in 2010 in Californië opgericht met kapitaal van durfinvesteerders. Het bedrijf timmert na de VS en Nederland ook aan de weg in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Om op het platform te beginnen binnen een buurt moeten mensen hun adres laten verifiëren of worden uitgenodigd door buren die al lid zijn. Nextdoor zorgt voor contact met de buren, net zoals Facebook dat doet over de hele wereld. De sociale binding in buurten is afgenomen. De technologie zou de oplossing kunnen zijn voor meer samenhang in de wijk.

Minder inbraken

Inbrekers mijden liever wijken waar bewoners elkaar via de app waarschuwen, bleek in 2015 uit onderzoek van Tilburg University. Het aantal inbraken daalde met 40 procent in Tilburg. In sommige WhatsApp-groepen is de wijkagent ook deelnemer. Nextdoor experimenteert op kleine schaal met het toelaten van gemeente, politie en brandweer op aparte platforms.

Burgers worden steeds vaker bij opsporing betrokken. Extra oren en ogen doen veel goed voor de opsporing, maar er zitten ook valkuilen aan vast, zoals racisme. In hun enthousiasme kunnen deelnemers van veiligheidsapps namelijk ook doorschieten en onbekenden onterecht als verdachten zien.

Aanbevolen opleiding

Smart Cities, Smart Citizens

De opleiding Smart Cities, Smart Citizens biedt inzicht in het grip krijgen op de uitdagingen en mogelijkheden van Smart Cities en in wat een burger tot Smart Citizen maakt. Er is in deze opleiding volop sprake van een nieuwe realiteit met nieuwe strategieën, andere vormen van samenwerking en snellere processen. De opleiding biedt tevens inspiratie voor het vaststellen van de omgevingsvisie en het mogelijk maken van circulaire economie en CO2-reductie.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Het wezen, het DNA van de stadEen stad is aantrekkelijker als zij een herkenbaar karakter heeft. Daartoe onderzoeken we in deze module het DNA, het oorspronkelijke karakter van de stad.
Integraal denken, door schalen en sectoren heenDuurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om integraal denken, door de schalen en sectoren heen. Deze module gaat over het verbinden en complexiteit ontrafelen met analytisch en creatief denken op zoek naar meervoudige winst voor stad, systeem, gebruikers en stakeholders.
Laat zien waar je staatSturen op gedragsverandering begint bij zelfkennis en zelfinzicht in je onbewuste drijfveren en onbewuste gedragspatronen. De module biedt inzicht in hoe je je in het gedrag van jezelf en van de ander kunt verplaatsen.
Profiteren van intellectueel kapitaal in de stadIn een stedelijke omgeving groeien talenten en kennis sneller. Hoe kunnen we intellectueel kapitaal stimuleren voor meer welvaart en welzijn?
Samenwerken en vraaggericht werken
Samenspel, vertrouwen en een gezamenlijke ‘drive’In deze module leert de cursist hoe een gemeente ondernemers en bewoners de ruimte kan bieden om mee te denken, dromen kan realiseren en innovatiekracht kan vinden om uitvoering te geven aan gemeentelijk en provinciaal beleid.
Slimme en schone mobiliteitWe maken kennis met begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen binnen overheden, markt en burgers die betrekking hebben tot het speelveld, de visieontwikkeling, de uitdagingen en recepten voor schone en slimme mobiliteit.
Innovatie van de buurt en wijkWonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningen niveau, veiligheid, gezondheid, etc. Deze module gaat over het creëren van een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.
Nieuwe economieDe cursist wordt handvatten geboden in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving.
Gezondheid in de ruimtelijke omgeving In deze module gaat het er om welke rol gezondheid kan spelen en zou moeten spelen bij ruimtelijke ontwikkeling. Hoe kijk je naar en denk je over de omgeving vanuit het begrip gezondheid?

Ook interessant


Innovatie van de buurt en wijk

Wonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningen niveau, veiligheid, gezondheid, etc. Deze module gaat over het creëren van een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.


Big Data & Internet of Things

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoedmanagement efficiënter en beter te maken? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: