Den Haag werkt op bedrijventerrein de Brinckhorst aan een combinatie van wonen en werken. Het plan is dat er zo’n achtduizend woningen bij moeten komen. Kees Herweijer, voorzitter van de bedrijvenvereniging en van twee andere bedrijventerreinen, zegt dat dit ten koste gaat van de ruimte voor bedrijven.

De gemeente heeft gebruikgemaakt van de Crisis- en herstelwet. Hiermee kunnen gemeenten woningbouw versnellen doordat plannen sneller doorgevoerd kunnen worden. Ook vergunningen worden makkelijker verleend. Het zorgt echter wel voor concurrentie om de ruimte.

Krijgen bedrijven het moeilijk?

Op het bedrijventerrein zitten veelal garages en aannemers. Herweijer zegt dat dit soort bedrijven moeilijker kunnen uitbreiden nu er zoveel woningen bij komen. Henk Heijkers, beleidsmedewerker stedelijke ontwikkeling, is het deels met Herweijer eens. Hij ziet echter wel dat het terrein heel aantrekkelijk is geworden om te wonen. De nieuwe Rotterdamsebaan heeft hier zeker wat mee te maken. Deze verbindingsweg zorgt voor een uitstekende bereikbaarheid. Hij vindt het zonde om hier geen gebruik van te maken voor nieuwe woningen.

Geen ruimte meer in Den Haag

Bedrijven zouden kunnen verhuizen naar een heel andere locatie, mocht het ze niet meer bevallen op de Brinckhorst. Hierbij stuiten ze wel op een nieuw probleem: er is geen plek meer in Den Haag. De gemeente is bezig met oplossingen. Zo wordt er gewerkt aan een bedrijventerreinenstrategie, waarmee het voor bedrijven mogelijk moet zijn om zich ook op andere terreinen in Den Haag te vestigen. Herweijer vindt dat dit plan eerst geregeld moet worden, vóórdat er nieuwe woningen gebouwd gaan worden.

Bron: FD.nl

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
Juridische Aspecten VastgoedmanagementNaast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & GeodataBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
Vastgoedstrategie en Portfolio managementZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
Exploitatiemanagement & Smart buildingsDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.


Juridische Aspecten Vastgoed

De cursus Juridische Aspecten Vastgoed biedt u een integrale en systematische benadering voor het aanpakken van juridische vraagstukken met betrekking tot vastgoed. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op omgevingsrecht, bouwrecht, huurrecht en de aankoop en verkoop van vastgoed.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: