Bron: Het Financieele Dagblad

Bouwbedrijf BAM koopt via zijn dochterbedrijf AM het terrein van de Bijlmerbajes in Amsterdam op om een woonwijk te bouwen. Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft de bieding gewonnen, samen met twee investeringsfirma’s en drie ontwerpbureaus. Het consortium betaalt ruim € 84 miljoen voor de ontwikkellocatie. Dat is dus ver boven de € 60 miljoen die als bodemprijs gold. Reden hiervoor is vermoedelijk de gespannen Amsterdamse woningmarkt.

Hoge opbrengst
De locatie is in Amsterdam een van de grootste herontwikkelingsgebieden die in één keer wordt aangeboden. Door de ligging dichtbij het Amstelstation is er sprake van een goede ontsluiting. Het voormalige gevangenisterrein wordt straks met een tunnel onder het spoor verbonden met een nabij gelegen nieuwe woonwijk Het Amstelkwartier.

Er komen ongeveer 1.350 woningen, zowel koop als huur, in de nieuwe autoluwe wijk genaamd Bajes Kwartier. Het aanbod zal variëren van betaalbare starterswoningen tot exclusieve huizen en zorgwoningen. 30% wordt sociale huur, een substantieel deel wordt middel-dure huur.

Van de vijf gevangenistorens blijft er maar één staan, die wordt getransformeerd tot ‘groene toren’ met een verticaal park en stadslandbouw. Het bestaande hoofdgebouw van de gevangenis wordt ‘een plek voor kunstenaars van internationale allure’, het zogeheten design cluster.

Energieneutraal en hergebruik
Alle gebouwen in het Bajes Kwartier worden energieneutraal. Het grootste deel van de benodigde energie komt van zonnepanelen en windturbines. Bij het bouwen van de wijk wordt 98% van het materiaal uit de gevangenis opnieuw gebruikt. Architectenbureau OMA is verantwoordelijk voor het nieuwe ontwerp.

Aanbevolen opleiding

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling
Kernmodule Business CaseEen heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.
VastgoedwaardeEen belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.
Opbrengsten en kostenInzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.
RisicomanagementHet doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.
ConceptontwikkelingIn de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.
Projectmanagement Prince2TM BCVGOProjectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.
Ontwerp- en bouwprocesNadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).
CommunicatieDe eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.
HerontwikkelingDe haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.
Publiek- en privaatrechtDe cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Ook interessant


Herontwikkeling

De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.


Smart Cities, Smart Citizens

De opleiding Smart Cities, Smart Citizens biedt inzicht in het grip krijgen op de uitdagingen en mogelijkheden van Smart Cities en in wat een burger tot Smart Citizen maakt. Er is in deze opleiding volop sprake van een nieuwe realiteit met nieuwe strategieën, andere vormen van samenwerking en snellere processen. De opleiding biedt tevens inspiratie voor het vaststellen van de omgevingsvisie en het mogelijk maken van circulaire economie en CO2-reductie.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: