Robots gaan straks alles overnemen. Over enkele tientallen jaren is er nergens meer personeel nodig want alles is geautomatiseerd. Dus geniet er maar van zolang je nog werk hebt. Dat is wat doemdenkers prediken. Maar is dat wel waar, moeten we bang zijn dat onze maatschappij door robots wordt overgenomen? Ernst-Jan Stigter, algemeen directeur van Microsoft Nederland, denkt dat het zo’n vaart niet loopt.
Stigter schrijft in een opiniestuk in het Financieele Dagblad dat het vooral schort aan technische kennis.

Algoritmes helpen bij het maken van keuzes

De toekomst ligt bij het slim gebruiken van algoritmes. Stel dat ik een service wil opzetten voor het bezorgen van kleine boodschappen. Want als iemand vlak voordat de winkel sluit ontdekt dat de koffie op is, dan kan ik daar wellicht iets in betekenen, legt Stigter uit. Zo’n losse boodschap bezorgen met een auto kost veel te veel geld, maar wat als er voor dit doel drones worden ingezet. Een algoritme, laten we hem Business Bill noemen, kan uitrekenen of dit haalbaar is. En berekent en passant ook dat voor het opgegeven afzetgebied 20 drones nodig zijn om alle klanten te kunnen bedienen. Dan is er nog een punt van orde: De financiering. Ook dat vraagstuk kan aan een algoritme worden voorgelegd, deze noemen we Finance Bot. Finance Bot berekent dat het inderdaad haalbaar is en stelt zelfs voor om 25 bots in te zetten want dan kan de markt nog beter worden bediend.

De marketing regelen

De marketing moet uiteraard ook nog worden aangepakt. Marketing optimizers kunnen ervoor zorgen dat de juiste doelgroep online over de service van de boodschappen bezorgdienst wordt geïnformeerd. Zo kan het jonge bedrijf langzaam maar zeker een klantenkring opbouwen. Mond tot mond reclame gaat nu ook een rol spelen, want als iemand tevreden is over deze bezorgservice dan wil de buurvrouw het misschien ook wel proberen. Als het uiteindelijk zo goed gaat dat er winst wordt gemaakt kan worden nagedacht over uitbreiding naar een naastgelegen regio. Een ‘quantumcomputer’ kan berekenen wat de gevolgen zijn van uitbreiding van het bedrijf. Maar deze kan ook informatie geven over wat er gebeurt als de bezorgdienst onverhoopt concurrentie krijgt.

De balans tussen mens en technologie

Het klinkt allemaal heel leuk, dat scenario voor 2040. Zonder menselijk ingrijpen kunnen we dit echter niet realiseren, redeneert Erik-Jan Stigter. De mens zal toch altijd het brein blijven achter creatieve ideeën, want creatief zijn computers maar zelden, in ieder geval niet als je het vergelijkt met het menselijk brein. Om alle mogelijkheden die een digitale wereld ons biedt, nu en in de toekomst, is juist creatief en oplossingsgericht denken en werken heel belangrijk. Hier liggen voor Nederland zeker kansen.

De achterstand inlopen

De technische economie groeit drie keer zo hard als de rest van de economie. Maar de kennis en ontwikkelingen blijven zorgwekkend achter. De markt zal worden gedomineerd door bedrijven die hun diensten voor een aantrekkelijke prijs en in een zo kort mogelijk tijdsbestek kunnen aanbieden aan hun afnemers. Als Nederland geen actie onderneemt om de achterstand in technologische innovatie in te lopen dan zal ons land door andere landen voorbij worden gestreefd. Zoals Stigter zegt “Technologie vormt geen bedreiging voor ons land. Ons onvermogen om die optimaal in te zetten wel”.

Bron: FD

Aanbevolen opleiding

Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles VastgoedmanagementU start deze opleiding met een introductieles
VastgoedmanagementconceptDe vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.
Juridische Aspecten VastgoedmanagementNaast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.
BesturingsproductenHoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.
Financiële Aspecten VastgoedmanagementKennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.
VastgoedmarktOntwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.
Big Data & GeodataBig data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.
Vastgoedstrategie en Portfolio managementZonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.
Exploitatiemanagement & Smart buildingsDe aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.
Business Case VastgoedontwikkelingOm zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Ook interessant


Omgevingsvisie - Smart gebiedsontwikkeling

De opleiding Smart Cities, Smart Citizens biedt inzicht in het grip krijgen op de uitdagingen en mogelijkheden van Smart Cities en in wat een burger tot Smart Citizen maakt. Er is in deze opleiding volop sprake van een nieuwe realiteit met nieuwe strategieën, andere vormen van samenwerking en snellere processen. De opleiding biedt tevens inspiratie voor het vaststellen van de omgevingsvisie en het mogelijk maken van circulaire economie en CO2-reductie.


Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: