Bron: NRC Handelsblad in gesprek met Arent van Wassenaer – Advocaat

Bouwprojecten overschrijden vaak de planning en het budget. Dat komt niet alleen door technische risico’s. Adviesbureau McKinsey berekende in 2015 dat 98 procent van alle megaprojecten (van meer dan 1 miljard dollar) zeker 30 procent meer kostte dan verwacht, en dat driekwart meer dan 40 procent te laat werd opgeleverd. Resultaat: ruzie, onbetaalde rekeningen, slepende rechtszaken.

Wat zijn dan de voorwaarden voor een geslaagd bouwproject: hoe organiseer je het, hoe verdeel je de risico’s, wat staat in een goed contract? De eerste ontnuchterende ontdekking is dat de rol van de advocaat maar beperkt is. Veel mensen denken: als je een goed contract hebt, en je leeft dat na, kom je er wel. Maar dat is niet zo.

In de praktijk komt het eigenlijk aan op dingen als openheid en respect en de neuzen dezelfde kant ophouden. Conflicten tijdens projecten gaan meestal niet over technische zaken. Het gaat mis op de soft skills. Bouwen gaat nooit volgens plan. De vraag is hoe je samen de problemen oplost.

Bij elk bouwproject heb je technische problemen. Je ontkomt niet aan de expectation gap, het verschil tussen hoe de opdrachtgever denkt dat het zal gaan, wat er in het contract terechtkomt en de werkelijkheid.
Succesvol bouwen gaat ook om goede voorbereiding, goede risico-inschatting, een consistent contract, correcte overdracht tussen bouwfases. Echter, het team is het belangrijkste. Je kunt een project dat op papier perfect is, slopen met een slecht team, terwijl je een slecht project wel kunt redden met een excellent team.

 

Aanbevolen opleiding

Projectleider Vastgoed

De opleiding Projectleider Vastgoed biedt u de principes van PRINCE2, Lean, DISC en inzichten van Stephen Covey en Timothy Leary om het beste uit uzelf, uw projectmedewerkers en uw projecten te halen.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
ProjectleiderStevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Krijg inzicht in de persoonlijke eigenschappen van zowel uzelf als anderen en leer hoe deze ingezet kunnen worden om projecten effectief te leiden.
Projectmanagement PRINCE2TM PJLAan de hand van de PRINCE2-methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit van het project te houden.
Communicatie & ConflicthanteringHoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? Een team dat elkaar weet te versterken in de samenwerking. En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit? Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen.
Lean ManagementLean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze module is leert de cursist de voordelen en de bijbehorende benodigde inspanningen om Lean management in hun organisatie te implementeren.

Ook interessant


Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.


Juridische Aspecten Vastgoed

De cursus Juridische Aspecten Vastgoed biedt u een integrale en systematische benadering voor het aanpakken van juridische vraagstukken met betrekking tot vastgoed. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op omgevingsrecht, bouwrecht, huurrecht en de aankoop en verkoop van vastgoed.


Projectleider

Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Krijg inzicht in de persoonlijke eigenschappen van zowel uzelf als anderen en leer hoe deze ingezet kunnen worden om projecten effectief te leiden.


Communicatie & Conflicthantering

Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? Een team dat elkaar weet te versterken in de samenwerking. En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit? Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: