Het lijkt er op dat er betere tijden beginnen voor de bouw in Nederland. Ze kunnen uitkijken naar grotere marges, meer productiviteit en ruimte voor innovatie. Hoewel de Nederlandse bouwbedrijven in 2016 nog magere marges van nauwelijks een procent boekten, zagen we afgelopen jaar al verbetering. Deze verbetering zal in 2018 doorzetten. Het is een mooie tijd om een noodzakelijke schaalsprong te gaan maken.

Bouw krijgt meer macht over prijsstelling

Bouw

De meeste probleemprojecten zijn inmiddels verleden tijd. De markt trekt aan en bouwers nemen klussen nu alleen maar aan tegen een gezonde marge. Als een prijs van de opdrachtgever niet hoog genoeg is kunnen zij het zich tegenwoordig veroorloven om nee te zeggen.

Innoveren om te overleven

Hogere marges zijn ook noodzakelijk omdat de bouw een schaalsprong moet gaan maken. De groei in productiviteit in deze sector blijft al tientallen jaren achter. Door versnippering is de concurrentie moordend. Schaalvoordelen blijven dan onbenut en investeringen blijven geremd.

Terwijl smalle marges er nog voor kunnen zorgen dat het voortbestaan van concerns in gevaar is, wordt er steeds meer van nieuwbouw gevraagd. Nieuwbouw moet energie neutraal, recyclebaar, en circulair zijn en bij voorkeur geen overlast bezorgen voor de stad. De prijs blijft ook een bepalende factor. Bouwers die op lange termijn willen overleven zullen dus moeten gaan investeren in technologie en machines maar vooral in innoveren. Het is zaak om slimmer te zijn dan anderen en zodoende met een relatief lage prijs meer winst te maken.

Voordelen innovatieslag

Het zal de norm worden om in de fabriek te produceren en op de bouwplaats te monteren. Bovendien moeten bouwwerken digitaal ontworpen en voorbereid worden en kan middels dit digitale ontwerp en model het bouwproces tot in de details gevolgd worden.

Bouwers die er in slagen de innovaties toe te passen, kunnen eindelijk de productiviteit vergroten. In fabrieken kan meer werk met minder mensen worden verricht en met garanties en onderhoudscontracten kan een stabielere inkomstenstroom worden aangeboord. Om deze innovatieslag goed in gang te kunnen zetten moeten we hopen dat de gunstige marges lang genoeg aanhouden.

Bron: Het Financieele Dagblad

Aanbevolen opleiding

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling
Kernmodule Business CaseEen heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.
VastgoedwaardeEen belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.
Opbrengsten en kostenInzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.
RisicomanagementHet doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.
ConceptontwikkelingIn de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.
Projectmanagement Prince2TM BCVGOProjectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.
Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborgingNadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).
CommunicatieDe eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.
HerontwikkelingDe haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.
Publiek- en privaatrechtDe cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Ook interessant


Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.


Innovatie & Design thinking

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: