De Chinese overheid verzamelt persoonlijke data van mensen en pakt zo criminelen op.

Big data heeft zich snel ontwikkelt in China. Kunstmatige intelligentie wordt op allerlei manieren in de praktijk gebracht. De overheid gebruikt het als onderdeel van de veiligheid, maar ook in de commerciële toepassingen gebeurt het steeds meer. Waar winkelketens toestemming moeten vragen aan klanten, hoeft de overheid dit niet. Zij nemen foto’s in het verkeer van overtreders en slaan deze op in de nationale identiteitenbase. Deze gezichtendatabase wordt gebruikt door de Chinese politie om criminelen op te sporen.

Laconieke reacties

China heeft de ambitie om wereldleider te worden in de kunstmatige intelligentie. Big data is hier de grondstof van. In 2020 zal deze sector een omzet generen van ongeveer 19 miljard euro en vijf jaar later zelfs rond de 55 miljard euro. Onder Chinezen heerst een mengeling van trots over de technologische vooruitgang, gelatenheid over de overheid die toch al alles van hen weet en optimisme dat de technologie de wereld een stukje beter maakt. Sommige mensen geven aan het goed te vinden voor de samenleving en hopen dat mensen zich beter gaan gedragen als ze weten dat ze in de gaten worden gehouden. Over het algemeen wordt er laconiek op gereageerd.

Sociaal kredietsysteem

De overheid heeft als doel om een integere en kredietwaardige samenleving te hebben. Het Duitse onderzoeksinstituut Merics schrijft dat het sociaal kredietsysteem dat in 2020 klaar moet zijn een potentieel middel is voor een totalitaire surveillance. In dit systeem zullen de Chinezen worden beoordeeld op kredietwaardigheid en gedrag. De staat kan het gebruiken om gedrag te observeren, te beoordelen en uiteindelijk ook bij te stellen. De Chinese autoriteiten hebben te veel baat bij uitvindingen van technologiebedrijven om er harde regels aan te stellen. De regelgeving komt later wel wanneer duidelijk is wat mogelijk is en hoe lang mensen de schending van hun privacy accepteren.

Bron: NRC

Aanbevolen opleiding

Omgevingsvisie - Smart gebiedsontwikkeling

De opleiding Smart Cities, Smart Citizens biedt inzicht in het grip krijgen op de uitdagingen en mogelijkheden van Smart Cities en in wat een burger tot Smart Citizen maakt. Er is in deze opleiding volop sprake van een nieuwe realiteit met nieuwe strategieën, andere vormen van samenwerking en snellere processen. De opleiding biedt tevens inspiratie voor het vaststellen van de omgevingsvisie en het mogelijk maken van circulaire economie en CO2-reductie.

Toon modules Ga naar de opleiding >>
Het wezen, het DNA van de stadEen stad is aantrekkelijker als zij een herkenbaar karakter heeft. Daartoe onderzoeken we in deze module het DNA, het oorspronkelijke karakter van de stad.
Integraal denken, door schalen en sectoren heenDuurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om integraal denken, door de schalen en sectoren heen. Deze module gaat over het verbinden en complexiteit ontrafelen met analytisch en creatief denken op zoek naar meervoudige winst voor stad, systeem, gebruikers en stakeholders.
Laat zien waar je staatSturen op gedragsverandering begint bij zelfkennis en zelfinzicht in je onbewuste drijfveren en onbewuste gedragspatronen. De module biedt inzicht in hoe je je in het gedrag van jezelf en van de ander kunt verplaatsen.
Profiteren van intellectueel kapitaal in de stadIn een stedelijke omgeving groeien talenten en kennis sneller. Hoe kunnen we intellectueel kapitaal stimuleren voor meer welvaart en welzijn?
Samenwerken en vertrouwenIn deze module wordt het samenspel tussen overheid, professionals en burgers behandeld en worden handvatten geboden hoe effectief en constructief te handelen in dit samenspel.
Slimme en schone mobiliteitWe maken kennis met begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen binnen overheden, markt en burgers die betrekking hebben tot het speelveld, de visieontwikkeling, de uitdagingen en recepten voor schone en slimme mobiliteit.
Innovatie van de buurt en wijkWonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningen niveau, veiligheid, gezondheid, etc. Deze module gaat over het creëren van een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.
Nieuwe economieDe cursist wordt handvatten geboden in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving.
Gezondheid in de ruimtelijke omgeving In deze module gaat het er om welke rol gezondheid kan spelen en zou moeten spelen bij ruimtelijke ontwikkeling. Hoe kijk je naar en denk je over de omgeving vanuit het begrip gezondheid?

Ook interessant


Big Data & Geodata

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.


Opleiding Vastgoedmanagement

Deze opleiding biedt u een helder, integraal denk- en werkmodel om uw vastgoedportefeuille optimaal te exploiteren. De vele facetten van vastgoedmanagement passeren de revue. Daarnaast gaat deze opleiding in op nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager.


Business Case voor Vastgoedontwikkeling

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. U leert om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig.


Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: