Wet- en regelgeving VvE-Beheer

Vanwege het juridische karakter van een VvE speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol bij het beheren van een VvE. In deze module wordt ingegaan op de vraag ‘Met welke wet- en regelgeving dient een VvE rekening te houden?’.

De functies en organen binnen een VvE hebben te maken met vele verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Er wordt behandeld wie in welke situatie aansprakelijk is en wat de consequenties (kunnen) zijn. Tevens wordt ingegaan op de wetgeving wat betreft het vaststellen van een reservefonds voor groot onderhoud en de zorgplicht voor eigenaars van vastgoed. Bovendien wordt informatie omtrent dwingend recht en regelend recht gedeeld en wordt ingegaan op de regelgeving wat betreft het beleid van de VvE en de geschillen(beslechting). Tot slot komt regelgeving met betrekking tot bouwen, arbeidstijden en keuringen aan bod.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten een solide basis te bieden wat betreft de geldende wetten en regels voor een VvE.

Inhoud

  • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
  • Verplichtingen reservefonds
  • Zorgplicht van eigenaren
  • Beleid van de VvE
  • Geschillen en geschillenbeslechting
  • Bouwregelgeving
  • Arbowetgeving
  • Verplichte keuringen

Lessen

Wet- en regelgeving voor de VvE

Author: Freek Prust

Leerdoelen De geldende wetten en regels kennen met betrekking tot VvE's Inzicht krijgen in de functies en organen binnen een VvE en diens verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden Kennisnemen van de regelgeving wat betreft geschillen(beslechting) Voorstudie Bestuderen VastgoedBS-Syllabus-Professioneel-VvE-beheer - Hoofdstuk 2 (Wetten en reglementen) & Hoofdstuk 5 (Vereniging van Eigenaars) Presentatie VvE Splitsing in Appartementsrechten en Wet & regelgeving [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: