De VvE als juridische entiteit

Een VvE is een rechtspersoon, dat betekent dat een VvE als organisatie opereert als een juridische eenheid. Om meer inzicht te krijgen in de VvE als juridische entiteit, wordt in deze module ingegaan op de vraag ‘Waaruit bestaat een Vereniging van Eigenaars?’.

In deze module komen allereerst de bevoegdheden en aansprakelijkheden van de VvE als organisatie ter sprake. Vervolgens wordt ingegaan op de structuur van de vereniging. Er wordt aandacht besteed aan de functies en organen binnen een VvE, diens bevoegdheden en aansprakelijkheden en de rolverdeling. Het tweede deel van de module is gericht op de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen van een VvE.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de structuur van een VvE en de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen van een VvE.

Inhoud

  • Verenigingsstructuur;
  • Rolverdeling en besluitvorming;
  • Bevoegdheden en aansprakelijkheden;
  • Het in beheer nemen van een VvE;
  • Het opstarten en/of activeren van een VvE.

Lessen

De VvE als juridische entiteit – College 3.1

Author: Freek Prust

Welkom bij de module De VvE als juridische entiteit. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent deze module. De leerdoelen van dit college zijn als volgt: De bevoegdheden en aansprakelijkheden van de VvE leren kennen Inzicht krijgen in de structuur van de vereniging Kennisnemen van de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: