Veiligheid in VvE-Beheer

Als VvE-beheerder is veiligheid een belangrijk aandachtspunt aangezien rekening gehouden dient te worden met de veiligheid van de bewoners. In deze module ligt de nadruk op het belang van het ondernemen van actie op het gebied van veiligheid.

De belangrijkste veiligheidsaspecten waar een VvE rekening mee dient te houden, zijn dakveiligheid en brandveiligheid. Er wordt ingegaan op het belang van aandacht voor veiligheid en er wordt besproken op welke wijze de belangrijkste veiligheidsaspecten beheerst kunnen worden.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten handvatten te bieden hoe zij om dienen te gaan met veiligheid binnen een VvE.

Inhoud

  • Dakveiligheid;
  • Brandveiligheid.

Lessen

Veiligheid – College 7.1

Author: Freek Prust

Leerdoelen Inzicht krijgen in de belangrijkste aspecten van dakveiligheid Leren hoe omgegaan dient te worden met brandveiligheid Downloads Professioneel VvE-Beheer Syllabus 2018 Presentatie - Veiligheid 2018 De syllabus geldt voor de gehele cursus Professioneel VvE-beheer en gaat dus niet enkel in op het onderwerp dat in deze module centraal staat. Nadat u de documenten heeft [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: