Vastgoedstrategie

Op strategisch niveau moeten de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd. Als resultaat kan een strategie worden uitgezet om vanuit de huidige situatie een nieuwe vastgoedportefeuille samen te stellen. Deze module zal de nadruk leggen op de kwaliteit in relatie tot de kosten en opbrengsten. Het gaat dan met name over de wijze waarop de portefeuille in beeld kan worden gebracht. Aan de hand van de portefeuille-analyse kan per vastgoedobject worden aangegeven welke vastgoedobjecten in exploitatie te houden, te verkopen, te herontwikkelen of af te stoten. Tevens kan worden aangegeven wat voor soort vastgoed aan de portefeuille toegevoegd kan worden om een evenwichtige vastgoedportefeuille op te bouwen en te behouden.

Daarnaast wordt ingegaan op het nut van heldere doelstellingen en hoe deze op te stellen en te realiseren. Tot slot wordt richting gegeven voor het opstellen van een strategisch plan voor een vastgoedbedrijf vanuit missie, visie en ambities. Onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op het uitvoeren van een bedrijfsanalyses, portefeuilleanalyse en SWOT-analyse als instrument om voortdurend de bedrijfsvoering te monitoren.

 

Doel

Het doel van deze module is om vanuit de strategie van een organisatie en de marktanalyse een vastgoedstrategie te formuleren die het mogelijk maakt per object een globale aanpak te formuleren.

Inhoud

  • Wat is strategie?
  • Wat is portefeuillemanagement?
  • Scenarioplanning

Lessen

Vastgoedstrategie – College 6.1

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Vastgoedstrategie Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent College 6.1. Wat is strategie? Op deze vraag wordt antwoord gegeven in dit college. Een vergelijking van de verschillende strategie scholen en het opzetten van een strategisch vastgoedplan zullen de revue passeren. Tevens wordt aandacht besteed aan het begrip kwaliteit en aan [...]

Vastgoedstrategie – College 6.2

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Vastgoedstrategie Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent College 6.2. Om goede beslissingen te kunnen maken is informatie nodig over de gebruikers en over de gebouwen. Welke informatie moet dat zijn? Hoe verhouden zich de verschillende data tot elkaar? Hoe kun je van daaruit komen tot de juiste strategie-opties zoals herontwikkeling [...]

Vastgoedstrategie – College 6.3

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Vastgoedstrategie Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent College 6.3. In dit college staat scenarioplanning centraal. Hoe anticiperen we met de vastgoedportefeuille op de toekomst? Presentatie Presentatie Opleiding Vastgoedmanagement Pablo van der Laan 2018 (dit was les 2 voor de Donderdaggroep)

Vastgoedstrategie – College 6.4

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Vastgoedstrategie Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent College 6.4. In deze module heeft u kennis gemaakt met het opstellen van een strategisch plan en heeft u inzicht in het combineren van interne factoren met externe factoren om de module af te kunnen ronden middels een opdracht. Opdracht Stel een [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: