Vastgoedmarkt

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend. Aangezien de economische ontwikkelingen per regio of zelf per stad sterk kunnen verschillen wordt eerst aandacht geschonken aan regionale economische ontwikkelingen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de algemene kenmerken van de vastgoedmarkt en wordt ook gekeken naar de afzonderlijke deelmarkten.

De uitdaging is niet zozeer om de complete vastgoedvoorraad in Nederland te kennen, maar om het te hanteren en te kunnen plaatsen. Daartoe is getracht om een beknopt begrippenkader te formuleren, dat voldoende handvatten biedt om het in principe voor elk vastgoedobject te kunnen gebruiken. Beoogd wordt om de cursist in staat te stellen relevante informatie te herkennen, te beoordelen en om te zetten naar de eigen bedrijfsvoering.

Doel

Het doel van deze module is het aanreiken van een (economisch) begrippenkader rond vastgoed voor het oplossen van vraagstukken.

Inhoud

  • De werking van de vastgoedmarkt;
  • De levenscyclus van vastgoedobjecten;
  • De afzonderlijke vastgoedmarkten;
  • Trends in de vastgoedmarkt.

Lessen

Vastgoedmarkt – Lesinformatie

Author: Freek Prust

Inhoud Les 1: De werking van de vastgoedmarkt Les 2: Inzicht in de afzonderlijke vastgoedmarkten en de ontwikkelingen daarop zijn van groot belang. De kantorenmarkt, bedrijfsruimtemarkt, winkelmarkt en woningmarkt Les 3: De economische trend in de vastgoedmarkt Les 4: Vervolg op de ontwikkelingen in de Nederlandse vastgoedmarkt (college 4.3) en de presentaties van de eindopdracht Voorstudie [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: