Vastgoedmarkt

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend. Aangezien de economische ontwikkelingen per regio of zelf per stad sterk kunnen verschillen wordt eerst aandacht geschonken aan regionale economische ontwikkelingen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de algemene kenmerken van de vastgoedmarkt en wordt ook gekeken naar de afzonderlijke deelmarkten.

De uitdaging is niet zozeer om de complete vastgoedvoorraad in Nederland te kennen, maar om het te hanteren en te kunnen plaatsen. Daartoe is getracht om een beknopt begrippenkader te formuleren, dat voldoende handvatten biedt om het in principe voor elk vastgoedobject te kunnen gebruiken. Beoogd wordt om de cursist in staat te stellen relevante informatie te herkennen, te beoordelen en om te zetten naar de eigen bedrijfsvoering.

 

Doel

Het doel van deze module is het aanreiken van een (economisch) begrippenkader rond vastgoed voor het oplossen van vraagstukken.

Inhoud

  • De werking van de vastgoedmarkt;
  • De levenscyclus van vastgoedobjecten;
  • De afzonderlijke vastgoedmarkten;
  • Trends in de vastgoedmarkt.

Lessen

Vastgoedmarkt – College 4.1

Author: Freek Prust

Het eerste college van de module Vastgoedmarkt gaat in op de werking van de vastgoedmarkt. Voorstudie Rabo Vastgoedbericht 2017 Economie en ruimtelijke inrichting-bouwen aan de toekomst van Nederland (optioneel) Presentatie VastgoedBS-VGM-M4.1-Vastgoedmarkt 2017 - woensdag editie VastgoedBS-VGM-M4.1-Vastgoedmarkt 2017 - donderdag editie

Vastgoedmarkt – College 4.2

Author: Freek Prust

Inzicht in de afzonderlijke vastgoedmarkten en de ontwikkelingen daarop zijn van groot belang. Dit college omvat een verkenning van de vastgoedmarkt, kantorenmarkt, bedrijfsruimtemarkt, winkelmarkt en woningmarkt. Presentatie  VGM - M.4.2 Vastgoedmarkt 2017

Vastgoedmarkt – College 4.3

Author: Freek Prust

In het derde college van deze module staan de economische trend in de vastgoedmarkt centraal. Op deze pagina staat een link naar de presentatie en de eindopdracht die bij deze module hoort. Presentatie VastgoedBS - VGM - M4.3 Vastgoedmarkt Eindopdracht Maak (in groepsverband) een omgevingsanalyse die uitgaat van een concreet vraagstuk. Beschrijf de factoren die [...]

Vastgoedmarkt – College 4.4

Author: Freek Prust

Het laatste college bestaat uit een vervolg op de ontwikkelingen in de Nederlandse vastgoedmarkt (college 4.3) en de presentaties van de eindopdracht van deze module. Presentatie VastgoedBS - VGM - M4.4 Vastgoedmarkt VBS RaboREF

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: