Vastgoedmanagementconcept

Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie. Hierbij moet de vraag naar vastgoed (huisvesten) centraal staan en niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.

Het vastgoedmanagementproces kent verschillende aspecten en niveaus en daarbij verandert de omgeving voortdurend. Dit betekent constant meten en bijsturen wat kan worden gedaan door problemen volgens het stramien van de managementcyclus te evalueren. Besturingsproducten zijn nodig voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces. Succesvol vastgoedmanagement kan enkel duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. Om dit te bereiken is actuele informatie nodig om met alle betrokkenen snel en gericht te kunnen communiceren.

Doelen

  • Kennis en inzicht verkrijgen in de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie;
  • Het vastgoedmanagementmodel en de verschillende besturingsproducten leren begrijpen;
  • Inzicht krijgen in de voordelen van goed kennismanagement;
  • Leren hoe je vastgoedwaarde creëert door het vergoten van vermogens.

Inhoud

  • Introductie in de vastgoedmanagementwereld;
  • Vastgoedmanagementmodel;
  • Rollen van de vastgoedmanager;
  • Waardecreatie.

Lessen

Vastgoedmanagementconcept – College 1.1

Author: Freek Prust

In dit college wordt een introductie gegeven in de vastgoedmanagementwereld. De opzet van een vastgoedorganisatie en de relevantie ervan komt aan bod. Tevens wordt ingezoomd op de activiteiten en structuur van een vastgoedorganisatie en op omzet en winst. Voorstudie Beukering, Ir. C.A.J. van, Vastgoedmanagement, vierde herziene druk, 2014 - Hoofdstuk 1 Presentatie VastgoedBS VGM M1.1 [...]

Vastgoedmanagementconcept – College 1.2

Author: Freek Prust

In dit college wordt ingegaan op het vastgoedmanagementmodel, een denk- en werkmodel om het vastgoed effectief en efficiënt aan te sturen. Voorstudie Beukering, Ir. C.A.J. van, Vastgoedmanagement, vierde herziene druk, 2014 - Hoofdstuk 5 Presentatie VastgoedBS VGM M1.2 2017

Vastgoedmanagementconcept – College 1.3

Author: Freek Prust

In dit college staat de rol van de vastgoedmanager centraal. Er wordt ingegaan op de functies, ambities en leerdoelstellingen van de cursisten. Voorstudie Beukering, Ir. C.A.J. van, Vastgoedmanagement, vierde herziene druk, 2014 - Hoofdstuk 2 Presentatie VastgoedBS VGM M1.3 2017

Vastgoedmanagementconcept – College 1.4

Author: Freek Prust

In het laatste college van deze module staat het onderwerp Waardecreatie centraal. Ter afronding van de module maakt u de eindopdracht. Voorstudie Beukering, Ir. C.A.J. van. Reader: Voorbij de moeilijke Jaren.  Presentatie VastgoedBS VGM M1.4 Eindopdracht Beschrijf jouw organisatie – functie c.q. bestaansreden van de organisatie en in kengetallen te rubriceren naar klant, pand en [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: