Risicomanagement

Risicomanagement is een onmisbaar gereedschap om projecten op een doeltreffende manier te sturen, te beheersen en dient ten grondslag te liggen aan elk projectplan. Zeker ook in de initiatieffase zal een goede risico-analyse er voor zorgen dat ongewenste gebeurtenissen nog voldoende beïnvloedbaar zijn. In het kader van projectmanagement definiëren we risico’s als gebeurtenissen, die - als ze optreden - een groot nadelig effect hebben op het binnen de vastgestelde randvoorwaarden bereiken van het projectdoel.

Doel

De deelnemers meer inzicht geven in de verschillende aspecten die bij risicomanagement een rol spelen en hier mee om te leren gaan om uiteindelijk de risico’s te beheersen.

Eindtermen

  • De cursist kent de methodiek risicomanagement en weet deze te hanteren
  • De cursist is geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement bij projectontwikkeling

Toets

Opgave: Stel een risicoanalyse waarin voor de top 10 risico’s van het beoogde project zijn gekwantificeerd en beheerst

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat de (project)organisatie bewust naar risico’s te laten kijken en deze waar nodig van beheersmaatregelen te voorzien.

Lessen

Risicomanagement – Lesinformatie

Author: Freek Prust

Leerdoelen Inzicht verkrijgen in de verschillende aspecten die bij risicomanagement een rol spelen Hoe om te gaan met deze aspecten De laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement bij projectontwikkeling Voorstudie Les 1: Geen voorstudie Les 2: Presentatie les 1 Presentatie Les 1 & 2: Risicomanagement Opdracht Stel een risicoanalyse op waarin voor de top 10 [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: