Ontwerp- en bouwproces

Heldere communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van vastgoed. Vanaf de eerste gedachte, vanuit een wens of behoefte van de gebruikers, tot de oplevering van een gebouw(complex) gebeurt er veel. Veel ambities zoals deze worden gesteld aan het begin van een ontwikkelingsproject, verwateren in de loop van het proces. Het Programma van Wensen sluit beter aan bij een dynamisch, op ontwikkeling gericht ontwerpproces dan het PvE. Met het PvW is de opdrachtgever in staat een project aan te sturen op kwaliteit, budget en moment van beschikbaarheid van het vastgoed.

Doel

Cursisten informeren over de functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten.

Eindtermen

  • De cursist is in staat een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus
  • De cursist is in staat de aangereikte sturingsinstrumenten in te zetten om de ambitie te bewaken gedurende het ontwerp- en bouwproces

Toets

Opgave: Stel een ambitiedocument op en vertaal dit naar enkele specificaties voor een prestatiegericht Programma van Eisen.

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat professioneel opdrachtgeverschap te ondersteunen met goede sturingsinstrumenten zoals het ambitiedocument en programma van eisen.

 

Lessen

Ontwerp- en bouwproces

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Ontwerp- en bouwproces Op deze pagina vindt u alle informatie over de module Ontwerp- en bouwproces, les 6.1. Bij deze module leert u de functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten, zoals een Programma van Eisen of Programma van Wensen. Ook leert u hoe u deze instrumenten kan toepassen op concrete casussen. Voorstudie [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: