Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborging

Heldere communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van vastgoed. Vanaf de eerste gedachte, vanuit een wens of behoefte van de gebruikers, tot de oplevering van een gebouw(complex) gebeurt er veel. Veel ambities zoals deze worden gesteld aan het begin van een ontwikkelingsproject, verwateren in de loop van het proces. Het Programma van Wensen sluit beter aan bij een dynamisch, op ontwikkeling gericht ontwerpproces dan het PvE. Met het PvW is de opdrachtgever in staat een project aan te sturen op kwaliteit, budget en moment van beschikbaarheid van het vastgoed.

Doel

Cursisten informeren over de functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten.

Eindtermen

  • De cursist is in staat een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus
  • De cursist is in staat de aangereikte sturingsinstrumenten in te zetten om de ambitie en de kwaliteit te bewaken gedurende het ontwerp- en bouwproces

Toets

Opgave: Stel een ambitiedocument op en vertaal dit naar enkele specificaties voor een prestatiegericht Programma van Eisen.

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat professioneel opdrachtgeverschap te ondersteunen met goede sturingsinstrumenten zoals het ambitiedocument en programma van eisen.

Lessen

Ontwerp- en bouwproces – Lesinformatie

Author: Freek Prust

Leerdoelen: Functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten, zoals een Programma van Eisen of Programma van Wensen Hoe u deze instrumenten kan toepassen op concrete casussen Voorstudie Les 1: Vastgoedontwikkeling - Uitgangspunten en Innovatie (voor deze les is met name hoofdstuk 1 relevant) Les 2: Vastgoedontwikkeling - Uitgangspunten en Innovatie Presentaties Les 1: Functioneel specificeren Les 2: Ontwerp en Bouwproces Opdracht [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: