Omgevingsrecht

In deze module staat het omgevingsrecht centraal. Binnen het omgevingsrecht wordt gefocust op ruimtelijke ordening. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien, leidde de Crisis- en herstelwet tot aanpassingen. Daarbij kwam – in 2010 - de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Binnenkort volgt grondige herziening van het stelsel via de Omgevingswet. Er wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht en de regeling in de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast komt de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening ter sprake. Tot slot wordt een overzicht gegeven van het gemeentelijk ruimtelijke ordening instrumentarium, waarbij onder andere wordt ingegaan op vergunningen en plannen.

Doel

Deze module geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

Inhoud

  • Uitvoering ruimtelijke ordening
  • Planologische maatregelen bij locatieontwikkeling
  • Vergunningverlening bij locatieontwikkeling
  • Bestemmingsplan(procedures)
  • Omgevingsplan
  • Omgevingswet

Lessen

Omgevingsrecht – Lesinformatie

Author: Freek Prust

Na de module kent u: de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening een overzicht van de ruimtelijke instrumenten de regeling in de nieuwe Omgevingswet Les 1: Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Na les 1 kent u de volgende aspecten van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Functie en status bestemmingsplan [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: