Installatietechniek Woningen

Installaties spelen een belangrijke rol in de exploitatie van woningen. Het aantal neemt alsmaar toe, iets dat zowel mogelijkheden als gevaren met zich meebrengt. Om de kwaliteit van installaties te waarborgen, is er behoefte aan actuele kennis op het gebied van installatietechniek. Deze cursus is gericht op het inventariseren, aanbrengen, gebruik en onderhoud van installaties.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Voor wie?

De cursus Installatietechniek Woningen is speciaal ontwikkeld voor niet-installatiedeskundigen die tijdens hun werk te maken hebben met installaties en zich willen verdiepen in de belangrijkste aspecten van installatietechniek in woningen.

Inhoud Installatietechniek Woningen

 • Type installaties in woningen
 • Conditiemeten aan de hand van de NEN 2767
 • Toepassen van installatietechnische kennis in een meerjaren onderhoudsplan
 • De WoningAPK
 • Functie en werking van werktuigbouwkundige installaties
 • Functie en werking van elektrotechnische installaties
 • Risico's en gevaren
 • (Brand)veiligheid

Modules binnen de opleiding

Een woning biedt de gewenste beschutting, maar staat niet automatisch garant voor een behaaglijk binnenklimaat voor de beoogde activiteiten. Er zijn installaties nodig die de woning kunnen verwarmen, verse lucht kunnen aanvoeren en, indien gewenst, kunnen koelen. Om aan de comfortwensen van de gebruikers te voldoen, worden ook verlichtingsinstallaties, audiovisuele installaties, wasmachines en computers in de woning geplaatst. De toepassing van installaties in woningen kan worden teruggeleid naar de vraag; Hoe beleven we een woning en wat verwachten we van een woning?

Doel

Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de wijze waarom men een woning beleeft en welke verwachtingen men stelt aan een woning. Tevens leert de cursist welke installaties in woningen aanwezig kunnen zijn en hoe deze bijdragen aan het creëren en waarborgen van een aangenaam leefklimaat.

Inhoud
 • Verwachtingen en wensen wat betreft het binnenklimaat (praktisch, comfort en veiligheid)
 • Bijdrage van installaties aan leefklimaat
 • Effect van bouwkundige elementen op het binnenklimaat
 • Type installaties in woningen
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Het aantal elektrotechnische installaties in een huishouden neemt alsmaar toe. Dit brengt mogelijkheden, in de vorm van zonnepanelen, camerabeveiliging en laadpalen voor elektrische auto’s, maar ook gevaren met zich mee. De elektrotechnische installaties worden in allerlei soorten, vaak zonder afwerking, in de meterkast geplaatst alwaar een grote hoeveelheid warmtebronnen bij elkaar komt. Niet zelden ontstaat hier dan ook brand, een van de grootste gevaren met elektrotechnische installaties. Er is actuele kennis over de functie, werking en gevaren van (de combinatie van) deze installaties nodig om bij te kunnen dragen aan een veilige woonomgeving.

Doel

Het doel van deze module is cursisten inzicht te geven in de functie, werking en gevaren van (de combinatie van) elektrotechnische installaties.

Inhoud

 • Wet en regelgeving
 • Gevaren
 • Licht- en krachtinstallaties
 • Communicatie-installaties
 • Beveiligingsinstallaties
 • Gebouwbeheerinstallaties
 • Leidingwaterinstallaties
 • Zonneboilers
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

De W-Installaties, oftewel de werktuigbouwkundige installaties, bestaan voor een belangrijk deel uit de HVAC-installaties: Heating (verwarming), Ventilation (ventilatie) en AirConditioning (koeling). Naast deze klimaatbeheersingsinstallaties behoren ook gasinstallaties en transportinstallaties tot de W-installaties. Daar waar in de basismodule globaal is besproken welke W-installaties in een woning aanwezig kunnen zijn, biedt deze module specialistische kennis op het gebied van de functie, werking en gevaren van W-installaties.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de functie, werking en gevaren van werktuigbouwkundige installaties.

Inhoud

 • Klimaatbeheersingsinstallaties
 • Gasinstallaties
 • Transportinstallaties
 • Distributie- en regelsystemen
 • Decentrale installaties
 • (Installatie)voorschriften
 • Bouwbesluit en normen
 • Aansluitingen en afvoersystemen
 • Gevaren
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

De eigenaar van een woning is verantwoordelijk voor de veiligheid van de installaties in de woning. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat wat betreft het beoordelen van de installaties, is het in verband met de veiligheid van belang om inzicht te hebben in de staat van de installaties. Daar waar de conditiemeting op basis van de NEN 2767 een algemene conditiemeting betreft, ligt de focus bij de WoningAPK op de veiligheidsrisico’s van installaties in woningen.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de NEN 2767 en methodiek waarmee middels een WoningAPK de veiligheid van installaties beoordeeld kan worden. Tevens leert de cursist om deze methodieken toe te passen in een praktijksituatie.

Inhoud
 • NEN 2767
 • Nederlands Technische Afspraak 8025
 • WoningAPK
 • Inspectiemethodiek
 • Toepassing in praktijk
 • Risicomanagement
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Het belang van een veilige leefomgeving staat niet ter discussie. Echter, hoe zorg je ervoor dat een woning beschermd is tegen de gevaren die installaties met zich meebrengen? Voorkomen is immers beter dan bestrijden.

Doel

Het doel van deze module is om inzicht te verkrijgen in het belang van (brand)veiligheid en cursisten in staat te stellen om bij te kunnen dragen aan het creëren en waarborgen van een (brand)veilige leefomgeving.

Inhoud
 • Gevaren: brandgevaar en overige gevaren
 • Aansluitingen
 • (Gebrek aan) onderhoud
 • Wet- en regelgeving
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Docenten

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Bas Harrewijn

Directeur, Harrewijn Project- en Adviesbureau

Bas Harrewijn heeft reeds 40 jaar ervaring in de installatietechniek en is sinds enkele jaren directeur van Harrewijn Project- en Adviesbureau.

opleiding brochure

Download Leerplan

Vul hier uw naam, emailadres en telefoonnummer in en u ontvangt direct het leerplan per email. (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox/ongewenste mail).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000.

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: