Financiële Aspecten Vastgoedmanagement

Enige kennis van financiële aspecten is een vereiste voor iedere vastgoedmanager. In deze module komen de belangrijkste financiële aspecten van vastgoedmanagement langs. We gaan in op het essentiële maar subtiele verschil tussen inkomsten en uitgaven enerzijds en opbrengsten en kosten anderzijds. Daarna bespreken we de geëigende financiële instrumenten die op elk niveau van het vastgoedmanagement kunnen worden ingezet: de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Tot slot bespreken we methoden om het financiële vermogen van de organisatie optimaal in te zetten. Aan bod komen de financiële consequenties van vastgoed in eigendom, huur en sale & leaseback evenals de financiering van vastgoed. Behandeld worden o.a. instrumenten ter beoordeling van financiële prestaties, rendementsberekeningen en begrotingstechnieken.

Doel

De cursist zal kunnen rekenen aan vraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement.

Inhoud

  • Vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid;
  • Van uitgavenplanning naar verlies en winstrekening, balans en kengetallen;
  • Financieel tactisch vastgoedplan;
  • Financiering, verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen.

Lessen

Financiële Aspecten – Lesinformatie

Author: Freek Prust

Let op: Neem een laptop mee naar de lessen van deze module Inhoud Les 1: De vastgoedketen. De basis van het vastgoedrekenen. Waardebepaling van een vastgoedinvestering, de aankoopbeslissing en de berekening van direct en indirect rendement. Les 2: De vastgoedmarkt en investeringsanalyses Les 3:  Het financieel tactisch vastgoedplan. Financiering, verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen, cashflow [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: