Exploitatiemanagement

In de module Exploitatiemanagement wordt ingegaan op de aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Het vertrekpunt is het moment dat vastgoed in exploitatie wordt genomen. Het gaat om het rendabel exploiteren van vastgoed. Aan de orde komen de vraagstukken verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud.

Tevens wordt aandacht besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om tot een rendabel en verantwoord exploitatiemanagement van het vastgoed te komen. Het doel is te komen tot een maximaal rendement waarvoor goede verhuurbaarheid van het vastgoed nodig is. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Het verschil tussen de feitelijke en de gewenste toestand van het vastgoed zal overbrugd moeten worden, hiervoor kunnen verschillende instrumenten ingezet worden: Conditiemeting, RgdBOEIi®, BREEAM, GPR, Greencalc, EPA-labels, etc. Aan de hand van de uitgevoerde metingen kunnen plannen opgesteld worden.

Doel

De cursist wordt uitgedaagd om de vastgoedexploitatie te verbeteren.

Inhoud

  • Integrale vastgoedexploitatie
  • Denken vanuit de klant
  • Technisch gebouwbeheer
  • Vastgoedexploitatie financieel

Lessen

Exploitatiemanagement – College 7.1 Klanttevredenheid

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Exploitatiemanagement Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent College 7.1. De klant staat centraal: wat is goede huisvesting gezien vanuit de optiek van de klant? Aandachtspunten zoals beleving, functionaliteit en service zullen behandeld worden. Ook de klant en risico's zullen behandeld worden. Voorstudie Beukering, Ir. C.A.J. van, Vastgoedmanagement, vierde herziene [...]

Exploitatiemanagement – College 7.2 Huisvestingskwaliteit

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Exploitatiemanagement Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent College 7 Huisvestingskwaliteit. In het laatste college van deze module wordt ingegaan op de functionaliteit van vastgoedexploitatie. Ter afronding van de module dient u de eindopdracht te voltooien. Deze opdracht kunt u zien via onderstaande button. Voorstudie Beukering, Ir. C.A.J. van, Vastgoedmanagement, [...]

Exploitatiemanagement – College 7.3 Financiële Aspecten

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Exploitatiemanagement Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent College 7 - Financiële Aspecten. Het financieel rendement staat in dit college centraal. De exploitatie van het vastgoed wordt financieel doorgerekend. Voorstudie Beukering, Ir. C.A.J. van, Vastgoedmanagement, vierde herziene druk, 2014 - Hoofdstuk 7 Presentaties VastgoedBS - VGM - M7.3.1 2017 VastgoedBS [...]

Exploitatiemanagement – College 7.4 Technisch Beheer

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Exploitatiemanagement Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent College over Technisch Beheer. In dit college staat het pand centraal: beheer en onderhoud van vastgoed bezien vanuit de optiek van de klant. Beleving, technisch onderhoud, service en risico's zullen besproken worden. Voorstudie Beukering, Ir. C.A.J. van, Vastgoedmanagement, vierde herziene druk, 2014 [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: