Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

De cursist is na het volgen van deze cursus in staat een weloverwogen, integraal duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) op te stellen.

Binnen het vastgoed en zijn directe omgeving wordt een enorme hoeveelheid energie gebruikt. Tot wel 40% van het totale energieverbruik vindt plaats in gebouwen. Hier valt dus veel te winnen als het gaat om het behalen van de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord van Parijs. Met een DMJOP zet u de eerste stap naar verduurzaming van vastgoed in exploitatie.

Waarom deze cursus?

De overheid stelt steeds strengere eisen aan gebouwen en de duurzaamheid ervan. Dit heeft ook invloed op onderhoud en inspecties. De wereld verandert in een hoog tempo en nieuwe technieken bieden steeds meer opties voor duurzame veranderingen. Hier moet op ingespeeld worden. Naast de lagere milieubelasting is verduurzamen ook goed voor de financiële resultaten.

Voor wie?

Deze cursus is voor professionals die zich bezighouden met conditiemetingen, service en onderhoud en daarbij vooruitgang willen boeken op gebied van duurzaamheid.

Modules binnen de opleiding

U krijgt inzicht in bewuste en effectieve keuzes ten behoeve van het DMJOP. Effectief en tijdig anticiperen op strengere eisen van de overheid op het gebied van duurzaamheid is enorm belangrijk. Hiervoor is de kennis, de inspiratie en het handelingsperspectief essentieel.

Ook wordt het FAB-Model (“Features, Advantages en Benefits”-model) geïntroduceerd. Het FAB-model geeft op efficiënte wijze weer wat de voordelen van een product zijn voor een klant en wat voor invulling een product voor een klant kan hebben.

 • Begrippenkader en onderhoudsmodel
 • ‘Duurzaam zijn moet je durven’ (Hilde Feenstra)
 • Duurzaam materiaalgebruik
 • FAB-Model
 • Efficiënt onderhoudsplan
 • Veranderingen tot stand brengen met duurzame producten en innovaties, waarmee u vanuit verschillende posities kan bijdragen aan een duurzaam MJOP
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag

In deze module leert u een optimaal duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) opstellen en krijgt u inzicht in het efficiënt afstemmen van onderdelen in een meerjarenonderhoudsplan.

De focus wordt gezet op het opstellen van een duurzaam MJOP aan de hand van een bestaande MJOP. Hierbij wordt er eerst gekeken naar de opbouw van een MJOP op basis van de conditiemeting conform NEN 2767. Deze integrale aanpak richt zich niet alleen op bouwkundige aspecten, maar ook aspecten uit de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transporttechniek. Samen vormen ze een effectief meetlat voor een meting op gebied van brand, onderhoud, energie en een inzicht in de wettelijke verplichtingen.

Aan bod komen:

 • Opbouw van een MJOP op basis van conditiemeting conform NEN 2767
 • Materiaalaanbod op gebied van duurzaamheid en energie
 • Invloed van duurzame maatregelen op het energieverbruik binnen vastgoedobject
 • Trias Energetica
 • Opstellen van een DMJOP op basis van een bestaande MJOP
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag

Deze module zal in het teken staan van planvorming en de invloed van het verduurzamen van uw eigen MJOP. Hierbij zal er naast de kwantitatieve aspecten, zoals kostenbesparing en tijdsbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten voor een effectief plan. Een voorbeeld van een kwalitatief aspect is: Het effect van een zuiniger en stiller ventilatiesysteem die de werksfeer en productiviteit binnen een bedrijf kan verbeteren.

Gekozen duurzaamheidsmaatregelen zullen binnen deze module worden benoemd, gepland, begroot en vervolgens ingevoerd in het DMJOP. Ook de financiële haalbaarheid komt aan bod. De duurzame onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend en vergeleken met de traditionele onderhoudsmaatregelen om te zien wat de baten zijn. In zeven stappen zal de beste onderhoudsscenario getraceerd worden.

Aan bod komen:

 • Beoordeling DMJOP op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
 • Financiële haalbaarheid
 • Plannen, begroten en invoeren van duurzame maatregelen in DMJOP
 • Vergelijken duurzame onderhoudsmaatregelen met traditionele onderhoudsmaatregelen
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag

De kwalitatieve effecten van een DMJOP staan centraal in deze module. Door te discussiëren en te reflecteren zal het besef gecreëerd worden dat duurzaamheid een dynamisch begrip is en zich in meerdere vormen manifesteert binnen vastgoed. Ook zullen de actualiteiten en trends rondom dit onderwerp, en hoe daar op in te spelen besproken worden binnen deze module.

Aan bod komen:

 • Het dynamisch begrip ‘duurzaamheid’
 • Hoe manifesteert duurzaamheid zich binnen vastgoed
 • Actualiteiten en trends rondom duurzaamheid binnen vastgoed
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag

De waarde van vastgoed wordt bepaald door een taxatie. Om dit gegeven te begrijpen zal een taxateur tekst en uitleg geven over hoe een taxatie werkt en hoe de waarde beïnvloed wordt wanneer er een aanpassing gedaan wordt aan vastgoed. Er zullen twee scenario’s besproken worden binnen de module: De originele taxatie van een object en de taxatie na een verduurzaming van het object. Hieruit zal blijken wat voor effecten duurzame maatregelen hebben voor de eigenaar, maar ook voor de gebruiker. Vragen die aan bod komen: “Wat gebeurt er met de kwaliteit van vastgoed?”, “Hoe wordt het direct en indirect rendement beïnvloed?” en “Is het aantrekkelijker voor betrokkenen, bijvoorbeeld een belegger?”.

Aan bod komen:

 • Leren lezen en begrijpen van een taxatierapport
 • Invloed van duurzame aanpassingen op de vastgoedwaarde
 • Vergelijking van taxaties: voor en na een verduurzaming
 • Effect van duurzame maatregelen voor de eigenaar en de gebruiker
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag

Binnen een (onderhouds)project werken veel partijen samen om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen. De enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen binnen een dergelijk proces regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur.

Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) de oplossing. BIM is een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (onderhouds)proces. De informatie in dit programma is continu beschikbaar en altijd actueel, waardoor alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie en ten alle tijden van elkaar kunnen zien wat er gebeurt. In deze module wordt uitgelegd hoe hiermee gewerkt kan worden en wat het kan bieden voor een DMJOP.

Aan bod komen:

 • Introductie BIM (Bouw Informatie Modellering)
 • Voordelen van werken met BIM voor een DMJOP
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag

Docenten

Aart van der Wilt

Adviseur B2B, Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen

Aart is expert op gebied van duurzaam bouwen bij ICDuBo. Met zijn achtergrond als architect is hij in staat om verschillende disciplines aan elkaar te koppelen en een frisse blik te geven op het duurzaam bouwen.

Hilde Feenstra

Auteur en adviseur Duurzaamheid, Donkergroen

Hilde begeleidt als beroepsidealist overheden en bedrijven die hoge ambities hebben op het gebied van duurzaamheid. Samen met haar boek "Duurzaam zijn moet je durven" draagt ze bij aan het ontwikkelen van een koers én cultuurverandering op weg naar volledige duurzaamheid.

Nick van Steeden

Vastgoedadviseur, PVM

Nick is zowel afgestudeerd jurist als bouwkundig ingenieur. Bovendien is hij gediplomeerd RgdBOEI®-inspecteur en Integraal Adviseur Vastgoed (IAV) en adviseert opdrachtgevers inzake de exploitatie van hun vastgoed, met name inzake assetmanagement- en risicomanagementvraagstukken. Ook voert hij regelmatig gebouwinspecties uit en verzorgt hij diverse cursussen.

Urs Veltrop

Vastgoedadviseur, PVM

Urs is adviseur en werkt op het snijvlak van duurzaamheid en onderhoudsbeleid. Hierdoor heeft hij werkervaring in het ontwikkelen van duurzame energieconcepten. Sinds 2016 is hij werkzaam als vastgoedadviseur bij PVM.

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen.

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Gabby van Meer

Asset management professional, Compris

Gabby is een innovator die de mensen, de organisaties en de inhoud weet te verbinden. Dat is nodig om te voldoen aan de eisen die de maatschappij, terecht, stelt aan toekomstige (inter)nationale infra- en informatienetwerken.

opleiding brochure

Download Leerplan

Vul hier uw naam, emailadres en telefoonnummer in en u ontvangt direct het leerplan per email. (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox/ongewenste mail).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000.

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: