Cursus Brandveiligheid Gebouwbeheer

Er valt op het gebied van brandveiligheid gebouwbeheer nog veel te winnen in Nederland. In 2016 hebben 150 branden gewoed waarbij de geschatte schade 1 miljoen euro of meer bedroeg. Schade die in veel gevallen te voorkomen was indien de juiste brandveiligheidsmaatregelen waren getroffen.

Een goed brandveiligheidsbeleid is daarom van groot belang. Iedere vastgoedeigenaar is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van zijn eigendom en daarbij de vluchtveiligheid van gebruikers. Het vastgoed dient te voldoen aan de brandveiligheidseisen die zijn vastgelegd in de verleende bouwvergunning en aan de minimale eisen benoemd in het Bouwbesluit 2012.

Inhoud Cursus Brandveiligheid Gebouwbeheer

Brandveiligheid gebouwbeheer

Onze cursus Brandveiligheid Gebouwbeheer biedt u op theoretische en praktische wijze antwoorden op onderstaande vragen. Na afloop van de cursus bent u in staat om zelfstandig brandveiligheidscontrole uit te voeren, daarbij de risico’s te herkennen en bovendien effectieve maatregelen voor te stellen.

 • Hoe krijgt u als eigenaar of beheerder grip op de brandveiligheid van uw vastgoed?
 • Wat is brand en wat zijn de kenmerken?
 • Waar moet mijn vastgoed aan voldoen? Wat is het rechtens verkregen niveau?
 • Welke bouwkundige brandwerendheidseisen stelt regelgeving aan mijn vastgoed?
 • Welke eisen zijn er op het gebied van vluchtveiligheid?
 • Zijn de aanwezige (brand)beveiligingsinstallaties op orde?
 • Welke beheersmaatregelen moet ik minimaal uitvoeren?
 • Voldoen materialen en aankleding in het gebouw aan de gestelde eisen?

Voor wie?

De cursus Brandveiligheid Gebouwbeheer is ontwikkeld voor iedereen die (mede) verantwoordelijkheid draagt voor brandveilig gebruik van gebouwen, bijvoorbeeld:

 • gebouwbeheerders
 • vastgoedinspecteurs en –adviseurs
 • projectmanagers
 • architecten
 • facility managers
 • beleggers
 • verzekeraars
 • installateurs

Modules binnen de opleiding

Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen dient u allereerst kennis te hebben van het fenomeen brand. In de eerste module van de cursus gaan we in op wat brand precies is, wat de kernmerken van brand zijn en wat gevolgen van brand en rookontwikkeling kunnen zijn.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Wat is brand?
 • Brandkernmerken
 • Brandverloop
 • Gevolgen van brand en rook
 • Brandweeroptreden
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Risico's
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1/2 dag

Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen heeft u kennis nodig van de actuele wet- en regelgeving betreffende brandveiligheid. Daarnaast moet u weten aan welk brandveiligheidsniveau uw vastgoed dient te voldoen.

De volgende onderwerpen komen in deze module o.a. aan bod:

 • Bouwregelgeving
 • Vergunningen
 • Gebruiksfuncties
 • Onderhoudscontracten
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Risico's
Beleidsniveau Operationeel
Duur

Na het vergaren van de benodigde kennis over brand, de vigerende wetgeving en de belangrijke brandveiligheidsbegrippen, is het de kunst om de brandveiligheid te toetsen in de praktijk. Voldoet het gebouw in de werkelijkheid aan de geldende criteria?

Door middel van een inspectie op locatie krijgt u ervaring in het inspecteren en lokaliseren van de brandveiligheid. U leert gericht te inspecteren om tekortkomingen te herkennen en risico’s in te schatten. Na de inspectie kunt u op hoofdlijnen gedegen uitspraken doen over het brandveiligheidsniveau van het gebouw en verbetermaatregelen voorstellen. De resultaten worden klassikaal besproken.

Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Risico's
Beleidsniveau Operationeel
Duur

Nadat tekortkomingen door middel van een inspectie in kaart zijn gebracht, dienen beheersmaatregelen inzichtelijk te worden gemaakt. Daarnaast wilt u als beheerder van vastgoed weten wat de kosten zijn om deze beheersmaatregelen uit te voeren. Welke beheersmaatregelen voert u uit op korte en middellange termijn en welke kosten horen daarbij?

Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Risico's
Beleidsniveau Operationeel
Duur

Certificering

Na actieve deelname ontvangt u een certificaat waarmee u aantoont up-to-date kennis te hebben van brandveiligheid op het gebied van gebouwbeheer.


Docenten

Jeffrey de la Mar

PVM | Vastgoedadviseur - Brandveiligheidsspecialist

Jeffrey de la Mar is vastgoed adviseur bij PVM en gespecialiseerd in de brandveiligheid. Hij deelt zijn kennis en ervaring graag door middel van opleidingen die worden gegeven via de Vastgoed business school.

Robert Francissen

Technisch adviseur - Brandveiligheidsspecialist

Robert Francissen is technisch adviseur bij PVM en gespecialiseerd in de brandveiligheid. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van (brandveiligheid)installaties en is als adviseur meerdere jaren actief binnen grote projecten.

Lessen

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: