Communicatie

De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties. Om dit voor elkaar te krijgen, is vakkennis alleen niet voldoende. U dient ook goed te kunnen communiceren. Gespreksvoering is hier een onderdeel van. Om dit op een effectieve manier te doen is het nodig om het doel, de strategie en de aanpak van het gesprek helder voor ogen te hebben. Ook kunt u verbinding leggen met de verschillende disciplines in het bouwproces.

Doel

  • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen.
  • Het thema duidelijkheid verkennen. Wat is het, wat is het niet en het eigen gedrag daarbij. Wat kan de cursist zelf anders doen om meer duidelijkheid te geven en te krijgen. Welke aannames en associaties maakt de cursist en hoe kan hij/zij hier bewuster mee omgaan.
  • Feedback. De cursisten zullen elkaar veel feedback geven waarbij de regels voor het geven en nemen van feedback zullen worden verkend en gevolgd.

Eindtermen

  • De cursist kan observeren wanneer interventies nodig zijn.
  • De cursist kan dergelijke interventies met overtuiging doen, gebruik makend van diverse communicatiestijlen.
  • De cursist is daarbij bewust van zijn eigen houding en wat dat bij de ander kan oproepen.
  • De cursist heeft nieuwe inzichten over zichzelf verworven.

Toets

  • Oefenen tijdens de lesavond
  • Huiswerkopdracht: keuzemenu (werkvormen) gekoppeld aan de eigen leervraag. (Te denken valt aan: feedback vragen, interview afnemen, video opname, brief uit de toekomst).

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat in de persoonlijke communicatie overtuigend te communiceren met belanghebbenden en beslissers

Lessen

Communicatie – Lesinformatie

Author: Freek Prust

Leerdoelen Theoretisch kader rondom communicatie verkennen Hoe communicatie zich manifesteert als verbindend element binnen projectrealisaties Het op een correcte manier van feedback geven en nemen Voorstudie Les 1: Kleintje feedback - Annemieke Nijman Les 2: Ben ik zo duidelijk? - Marieta Koopmans, Marloes Abrahamse Presentatie Communicatie Eindopdracht Nvt

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: