Business Case Vastgoedontwikkeling

In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. Een business case dient dus om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.

De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

 

Doel

De cursist heeft inzicht in belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

Inhoud

  • Doel van de Business Case
  • Marktonderzoek
  • Rekenen aan de Business Case

Lessen

Business Case Vastgoedontwikkeling – College 8.1

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Business Case Vastgoedontwikkeling Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent College 8.1. Het doel van de Business Case staat centraal in het eerste college van deze module. Er wordt antwoord gegeven op de vragen: Hoe draagt het project bij aan de strategische doelstellingen? Wat zijn de ambities? Wat zijn de [...]

Business Case Vastgoedontwikkeling – College 8.2

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Business Case Vastgoedontwikkeling Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent College 8.2. Tijdens het tweede college zal worden gerekend aan de Business Case. Wat zijn de risico's en kansen? Welke investeringsbeoordeling wordt gevraagd? Presentatie VastgoedBS - VGM - M8.2 2017

Business Case Vastgoedontwikkeling – College 8.3

Author: Freek Prust

Welkom bij de module Business Case Vastgoedontwikkeling Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent College 8.3. Dit college vormt de afsluiting van de module Business Case Vastgoedontwikkeling. De essentie van de business case komt ter sprake, evenals de GREX (Grondexploitatie). Tot slot worden drie rekencasussen geïntroduceerd. Presentatie VastgoedBS - VGM - M8.3 2017 Opgaven [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: