Big Data & Internet of Things

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen, ook in de vastgoedsector. In deze module staat de vraag centraal; Hoe is big data te gebruiken om vastgoedmanagement efficiënter en beter te maken?

'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium. Van een afgebakend begrip kan echter niet gesproken worden. Vandaar dat we in dit geval praten over het omgaan met grote hoeveelheden data, gemeten of gecreëerd door calculaties. De hoeveelheid beschikbare data is enorm toegenomen, maar wat we hiermee kunnen doen is voor veel mensen nog een raadsel.

Doel

Het doel van de module is om cursisten te wijzen op de steeds vernieuwende technologische mogelijkheden. Hierin staan Big Data en Internet of Things als onderwerpen centraal vanwege de impact en mogelijkheden die ze bevatten.

Inhoud

Deelnemers zullen een introductie krijgen in het veranderproces dat dankzij big data zal worden gestart. Welke effecten heeft Big Data op de vastgoedmarkt. Welke mogelijkheden biedt zij en hoe worden deze geprojecteerd in de vastgoedmarkt? Men krijgt inzicht in de wijze waarop Big Data te gebruiken is om de gebouwde omgeving ‘slimmer' en energie-efficiënter te maken. Het managen van een vastgoedportfolio kan makkelijker en grondiger gedaan worden en naar een hoger niveau gebracht worden.

  • Wat is Big Data? Internet of Things en hoe verhoudt dat zich tot GIS;
  • Wat betekent GIS combinatie met Big Data voor de vastgoedmarkt;
  • Toekomst Big Data, Internet of Things, GIS en de vastgoedmarkt.

Lessen

Big Data & Internet of Things – College 5.1

Author: Freek Prust

De hoofdvraag die centraal staat in het eerste college is; Wat is Big Data & Internet of Things en hoe verhoudt dat zich tot GIS? Tevens wordt ingegaan op de vraag wat GIS kan betekenen in combinatie met Big Data voor de vastgoedmarkt. Let op: deze dag vindt plaats bij ESRI Nederland, te Rotterdam. Locatie Groothandelsgebouw [...]

Big Data & Internet of Things – College 5.2

Author: Freek Prust

In dit college wordt aandacht besteed aan ArcGIS Online. Voorstudie Zelfstandig doornemen introductieoefening ArcGIS Online. Let op: Neem een laptop mee. Introductie ArcGIS Online Theorie: De kunst van het analyseren Theorie + oefening: Beschikbaarheid GIS data (data uit ArcGIS Online en PDOK) Introductie Analyse tools ArcGIS Online: Theorie: Gegevens samenvatten Theorie: Locaties zoeken Theorie: Gegevens [...]

Big Data & Internet of Things – College 5.3

Author: Freek Prust

In het derde college van deze module wordt het Hemm dashboard getoond. Tevens wordt de opdracht behorende bij deze module gepresenteerd en wordt uitleg gegeven over het maken van een StoryMap. Let op: Neem een laptop mee Voorstudie College 5.3 Afmaken van de oefeningen: Locatie zoeken, gegevens verrijken, patronen analyseren, Nabijheid gebruiken, data beheren” Opzet [...]

Big Data & Internet of Things – College 5.4

Author: Freek Prust

Tijdens het laatste college wordt de eindopdracht gepresenteerd door de cursisten, gevolgd door een toets en afsluitend een conclusie over de toekomst van Big Data, Internet of Things, GIS en vastgoedmarkt. Let op: Neem een laptop mee Voorstudie Huiswerk voor college 5.4: Werken/afmaken opdracht – Vindt een locatie voor een nieuw pand of eigen analyse. [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: