Vastgoedwaarde

Aansluiten bij de waan van de dag of meegaan in de trends van de nabije toekomst is onvoldoende voor een adequate en waardevaste huisvesting, waarbij het gaat om gebruikswaarde, belevingswaarde, marktwaarde en toekomstwaarde. Vastgoed is immers in essentie niet flexibel en wijzigingen aan het vastgoed zijn vrijwel altijd tijdrovend en kostbaar. Voor een blijvende aansluiting van de mogelijkheden die de huisvestingssituatie biedt op de wensen en verwachtingen is een goede strategie nodig, welke voldoende ver in de toekomst kijkt.

Doel:

Cursisten informeren over waardecreatie met vastgoed in relatie tot strategie.

Eindtermen:

  • De cursist weet welke actuele trends van invloed zijn op de vraag naar vastgoed
  • De cursist kent de relatie tussen vastgoedkwaliteit, kosten en waardecreatie
  • De cursist heeft basiskennis over de vastgoedmarkt

Toets:

Opgave: Stel een omgevingsanalyse op voor de gekozen casus

Samenhang met het beroepenveld:

Cursisten krijgen inzicht in de aspecten die de waarde van vastgoed bepalen en daarmee het realiteitsgehalte van aannames met betrekking tot opbrengsten weten te beoordelen.

Lessen

Vastgoedwaarde – College 1.1

Auteur:Freek Prust

Gebruikswaarde en belevingswaarde Te realiseren vastgoed moet van waarde zijn voor de afnemers van dit vastgoed. Als vastgoed geen waarde heeft zal de belangstelling hiervoor minimaal zijn en niet bijdragen aan ons welzijn. Van huisvestingsbeheer naar strategisch huisvestingsmanagement Vastgoed als strategisch bedrijfsmiddel; Invloed van het primaire proces, de organisatievorm en de corporate identity op vastgoed. [...]

Vastgoedwaarde – College 1.2

Auteur:Freek Prust

Marktwaarde De financiële waarde van vastgoed is sterk afhankelijk van de vastgoedmarkt. Op welke wijze kan met de vastgoedontwikkeling een goede positie in de markt worden ingenomen? Inzicht in deze markt voorkomt dat projecten worden gerealiseerd waarvoor eigenlijk geen markt bestaat. In deze module wordt aandacht besteed aan de vastgoedmarkt en regionale verschillen daarin. Het [...]

Vastgoedwaarde – College 1.3

Auteur:Freek Prust

Toekomstwaarde Meer dan ooit is het belangrijk om zicht te hebben op de ontwikkelingen in de nabije en verre toekomst. De huisvestingsvisie moet verder kijken dan de trends en verwachtingspatronen van morgen en een beeld schetsen van de situatie zoals die zich op de lange termijn, over een periode van 20 à 40 jaar, voordoet. [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: