Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. Deze cursus is zeer flexibel opgezet en goed te combineren met een drukke baan. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie met bijbehorende datum van uw voorkeur. De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Onze deskundige docenten - experts uit de praktijk - gaan tijdens de praktijkdagen dieper in op de lesstof en staan volledig tot uw beschikking voor vragen. De lesstof van de cursus wordt digitaal aangeleverd, daarom ontvangt u bij deze cursus gratis de nieuwste iPad met 32GB geheugen voor het downloaden en bestuderen van het lesmateriaal en het maken van de toetsen.

Waarom deze cursus?

Deze cursus is ontwikkeld voor vastgoedprofessionals die op zoek zijn naar een integrale benadering van hun vak. We laten zien dat vastgoed niet per se een star product is, maar dat er zeker dynamisch mee omgegaan kan worden. Centraal tijdens de opleiding staat de Vastgoedprestatiemonitor®. Hiermee krijgt u inzicht in hoe diverse aspecten van het vastgoedbeheer systematisch benaderd en verbeterd kunnen worden.

Voor wie?

De cursus Vastgoedbeheer is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van afdelingen vastgoed bij gemeentes, woningcorporaties, zorginstellingen of commerciële organisaties. Het leerniveau ligt op mbo+ tot hbo.

Deze cursus is door de uitgebreid opgezette lesstof zowel geschikt voor cursisten die minder ervaring hebben in het vakgebied, als de ervaren vastgoedbeheerder die een helder integraal denk- en werkmodel zoekt en zijn of haar werkzaamheden verder wil professionaliseren.

Bij elk van de onderstaande modules hoort één praktijkbijeenkomst op een unieke locatie naar keuze: Het Groothandelsgebouw te Rotterdam, de oude-Philips fabrieken op Strijp-S te Eindhoven, het Dominicanenklooster te Zwolle, of Tribes CS te Utrecht.

Modules

Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten. In deze module gaat u in op hoe u het vastgoedbeheer inricht. Hierbij staan de drie aspecten van goed vastgoedbeheer centraal: effectiviteit, efficiëntie en transparantie. Snelle toegang tot betrouwbare en transparante informatie zorgt er immers voor dat u sneller en beter kunt sturen.

Lesdelen

 • Integraal Vastgoedbeheer
 • Risicomanagement

Leerdoelen

 • De aard van vastgoed kennen en begrijpen;
 • De verschillende actoren in de vastgoedwereld kennen;
 • Kennis hebben van de levenscyclus, het verval en het bloeimodel van vastgoed;
 • Het leren kennen van factoren die de huisvestingskwaliteit beïnvloeden;
 • Inzicht verkrijgen in de noodzaak om vastgoed proactief te beheren.
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Organisatie
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dag
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

In deze module staan de onderwerpen Klanttevredenheid en Huisvestingskwaliteit centraal.

Klanttevredenheid

Verhoogde klanttevredenheid functioneert als olie in een motor en levert altijd voordeel op voor het vastgoedbedrijf. Het voordeel ontstaat wanneer het vastgoedbedrijf adequaat weet in te spelen op klantwensen met als resultaat een aangenamere beleving van de huisvesting. Gevolg: minder klachten en langere verhuur. Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de regel in de uitvoering, niet alleen in het maken van plannen.

Huisvestingskwaliteit

Inzicht in de werking van fysieke omgevingskenmerken kan helpen bij het ontwerpen van een omgeving die een positief effect heeft op de gebruikers. De effecten worden gemeten in termen van klinisch- of medisch-georiënteerde parameters, zoals bloeddruk, hartslag of fysiologische stress of in termen van psychologische parameters zoals gemoedstoestand, gedragsproblematiek, subjectieve gezondheid, tevredenheid en het welzijn van de diverse gebruikers. Er kan ook worden gekeken naar de arbeidstevredenheid, het ziekteverzuim, het personeelsverloop en steeds vaker ook de kostenbesparingen die te behalen zijn. Vastgoed heeft steeds meer een marketingfunctie, het ontwerp en de uitstraling van een gebouw vertellen veel over de aandacht en waardering van een bedrijf voor haar klanten en personeel.

Lesdelen

 • Klanttevredenheid
 • Huisvestingskwaliteit en gedrag

Leerdoelen

 • Factoren inzake huisvestingskwaliteit leren kennen;
 • De invloed en inrichting van een gezonde woon- en werkomgeving begrijpen;
 • Het belang van klanttevredenheid kennen en weten hoe je dit bereikt;
 • De kwaliteit en klanttevredenheid van huisvesting kunnen bepalen.
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Klanttevredenheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dag
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen.

In deze module wordt de tactische (meerjaren-) planning van huisvestingsmiddelen – de meerjarenbeheerplannen – nader toegelicht. Er staan meerdere wegen open om de kloof tussen de feitelijke en gewenste situatie te overbruggen. Op basis van welke uitgangspunten wordt het beheerplan opgesteld? Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken, worden steeds beslissingen genomen over de inhoud, beschikbare tijd en kosten. Verder wordt er ingegaan op het inventariseren en inspecteren van huisvesting, het Programma van Eisen voor Instandhouding van gebouwen (PvE-I) en het begroten van kosten en opbrengsten.

Lesdelen

 • Technisch beheer
 • Onderhoud I
 • Onderhoud II

Leerdoelen

 • Het onderhoudsproces van vastgoed kennen en begrijpen;
 • De eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende contractvormen kennen;
 • De technische conditie van vastgoed kunnen bepalen;
 • Kennisnemen van de methodieken NEN 2767 en RgdBOEI®;
 • Meerjaren Onderhouds Plannen (MJOP);
 • Keuzes maken voor onderhoudswerkzaamheden op basis van afwegingsmotieven.
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Klanttevredenheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dag
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

In de Cursus Vastgoedbeheer is kwaliteit gedefinieerd als een optelsom van twee typen waarden. De beleveniswaarde heeft betrekking op de beleving van de gebruiker, de bezoeker en de omwonenden van de huisvesting. De financiële waarde verwijst naar de opbrengsten van huisvesting tegenover de gemaakte kosten.

Financieel beheer streeft ernaar de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een langere periode terug te verdienen. Bij waarde gestuurde vastgoedontwikkeling worden investeringen altijd bezien en beoordeeld in relatie tot de (exploitatie-) kosten en de opbrengsten op langere termijn.

Lesdelen

 • Financiële exploitatie

Leerdoelen

 • Begrijpen hoe met een goede initiële investering, vervolguitgaven beperkt kunnen worden;
 • De investeringen bezien vanuit de relatie tot de exploitatiekosten en opbrengsten op de langere termijn.
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Financieel
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dag
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

‘Voor wiens rekening komt het glazenwassen tegenwoordig?’ of ‘Hoe pak ik die hennepkweker aan?’ De medewerker vastgoedbeheer heet soms opzichter of huismeester. Hij kan ook een woonconsulent zijn. En dan hebben we nog lang niet met alle vastgoedbeheerders kennis gemaakt. Binnen het vastgoedbeheer komt een diversiteit aan vragen aan de orde. Uit al die vragen blijkt dat medewerkers vastgoedbeheer praktisch bezig zijn met huurders, woningen en huurcontracten. In deze module beantwoorden we vragen over huurrecht met betrekking tot de verhuurde ruimte. U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

Lesdelen

 • Huur en verhuur van woonruimte
 • Huurrecht woonruimte
 • Huurrecht bedrijfsruimte
 • Aankoop en verkoop van vastgoed

Leerdoelen

 • Het onderhandelingsproces bij verkoop en verhuur kennen en begrijpen;
 • Kennisnemen van de juridische status van een beheerder;
 • De wijze van contractvorming en de valkuilen die daarbij een rol spelen;
 • De belangrijkste onderwerpen bij huur en verhuur kunnen begrijpen;
 • De mogelijkheden van huurverhoging leren kennen;
 • De voetangels en -klemmen bij huurbeëindiging.
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 dag
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

In deze module wordt ingegaan op innovatie binnen het vastgoedbeheer. Innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe en nuttige ideeën. Deze definitie bevat drie hoofdelementen die van belang zijn om van een innovatie te kunnen spreken, namelijk:

 • Een nieuw idee of concept;
 • Het is nuttig en heeft een toegevoegde waarde;
 • Het is met succes ingevoerd; hetgeen een innovatie onderscheidt van een idee.

Lesdelen

 • Innovatie in vastgoedbeheer

Leerdoelen

 • Het belang begrijpen van een innovatief werkmilieu;
 • Weten hoe men bijdraagt aan een vruchtbaar innovatieklimaat;
 • Leren ideeën te genereren die van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie.
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Innovatie
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dag
Losse prijs €595,- excl. BTW
Schrijf je in voor deze losse module >>

Certificering

Certificaat van deelname

Na het volgen van de zes praktijkdagen ontvangt u een Certificaat van Deelname. Een waardevol document, waarmee u aantoont helemaal up-to-date te zijn op het gebied van vastgoedbeheer

Diploma

De cursus is af te sluiten met een digitaal examen. Indien u deze voldoende afrondt ontvangt u naast het Certificaat van deelname ook een diploma.

Register Economie & Ruimte

Cursisten in het bezit van het diploma ‘Cursus Vastgoedbeheer’ kunnen op verzoek opgenomen worden in het E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM) en mogen achter hun naam een registervermelding (QSAM) vermelden.

Na afloop van de cursus krijgt u nog een jaar gratis toegang tot updates van alle lesdelen. Daarna krijgt u als u als geregistreerd lid van platform Economie & Ruimte staat ingeschreven blijvend toegang tot updates van de lesdelen. Het Platform Economie & Ruimte (Platform E&R) heeft ten doel u te attenderen op innovaties waarmee u in de exploitatie van uw assets het verschil kunt maken. Daarnaast helpt u uw netwerk uit te breiden.


Docenten

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Krist Dekkers

Senior adviseur, Partners en Pröpper

Krist Dekkers heeft ruim 25 jaar ervaring in de vastgoedsector bij bedrijven als PRC Bouwcentrum en Imtech N.V. Krist heeft ervaring als organisatieadviseur, manager, trainer en coach. Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgedaan in het trainen van talenten in zijn functie als Manager trainers bij Horizon Training and Development en later ook bij GITP. Zijn passie: Talenten laten scoren!

Gabby van Meer

Asset management professional, Compris

Gabby is een innovator die de mensen, de organisaties en de inhoud weet te verbinden. Dat is nodig om te voldoen aan de eisen die de maatschappij, terecht, stelt aan toekomstige (inter)nationale infra- en informatienetwerken.

Ewout Stolwijk

Managing Consultant, de Alliantie

Ewout is verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van het strategisch marketingbeleid van de Alliantie. Daarbij hoort onder meer het opzetten van een werkend segmentatiemodel, passende woonconcepten en huurdersgerichte werkprocessen.

Claudie Wels

Proces en informatieanalist, Staedion

Claudie studeerde Economische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest bij USP Marketing Consultancy, is Claudie momenteel werkzaam als proces en informatieanalist bij Staedion. Ze is gespecialiseerd in de optimalisatie van klantprocessen, klanttevredenheidsonderzoek, wijkimago, klantsegmentatie en medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Raymond Lescrauwaet

Eigenaar, LLE BV (Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV)

Sinds 2002 werkt Raymond in de sector gezonde leefomgevingen. LLE BV realiseert samen met partners integraal gezondere woon- werk- en leefomgevingen in oa woningen, kantoren, kassen, stallen en fabrieken. Dit op basis van een verantwoorde levensstijl en een goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden. Activiteiten zijn: metingen, adviezen en productoplossingen welke veelal in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd.

Nick van Steeden

Vastgoedadviseur, PVM

Nick is zowel afgestudeerd jurist als bouwkundig ingenieur. Bovendien is hij gediplomeerd RgdBOEI®-inspecteur en Integraal Adviseur Vastgoed (IAV) en adviseert opdrachtgevers inzake de exploitatie van hun vastgoed, met name inzake assetmanagement- en risicomanagementvraagstukken. Ook voert hij regelmatig gebouwinspecties uit en verzorgt hij diverse cursussen.

Govert Kerpestein

Eigenaar, Advocatenkantoor Kerpestein

Govert is gespecialiseerd in het huurrecht. In 2005 is Govert aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op zijn dissertatie "huur en verhuur van bedrijfs ruimte". Hij is daarnaast o.a. lid en examinator van de Vereniging van Huurrecht Advocaten, voorzitter van de Geschillencommissie HPW, gastdocent huurrecht aan de Grotius Academie en Universiteit Leiden. Daarnaast verzorgt hij jaarlijks diverse in-house cursussen op het terrein van huurrecht.

Piet van der Sanden

Redacteur, WR tijdschrift voor huurecht

Piet is sinds 2015 redacteur van WR, Tijdschrift voor huurrecht en een ervaren bedrijfsjurist van Mozaïek Wonen. Daarnaast is hij docent huurrecht en geeft hij cursussen. Piet is de voorzitter van de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland een onafhankelijke commissie waaraan huurders van woningen geschillen over het handelen of nalaten hun corporatie kunnen voorleggen.

Guido Jilderda

Oprichter, innovatieconsultancy VANBLEND

Succesvol in het lanceren van innovaties en innovatiestrategieën die omzetgroei realiseren. Heeft een MBA in Strategy & Innovation en een BA in Marketing.

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: