Technisch Beheer (VGB)

Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen.

In deze module wordt de tactische (meerjaren-) planning van huisvestingsmiddelen - de meerjarenbeheerplannen - nader toegelicht. Er staan meerdere wegen open om de kloof tussen de feitelijke en gewenste situatie te overbruggen. Op basis van welke uitgangspunten wordt het beheerplan opgesteld? Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken, worden steeds beslissingen genomen over de inhoud, beschikbare tijd en kosten. Verder wordt er ingegaan op het inventariseren en inspecteren van huisvesting, het Programma van Eisen voor Instandhouding van gebouwen (PvE-I) en het begroten van kosten en opbrengsten.

Lesdelen

  • Technisch beheer
  • Onderhoud I
  • Onderhoud II

Leerdoelen

  • Het onderhoudsproces van vastgoed kennen en begrijpen;
  • De eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende contractvormen kennen;
  • De technische conditie van vastgoed kunnen bepalen;
  • Kennisnemen van de methodieken NEN 2767 en RgdBOEI®;
  • Meerjaren Onderhouds Plannen (MJOP) leren opstellen en toepassen;
  • Keuzes maken voor onderhoudswerkzaamheden op basis van afwegingsmotieven.

Lessen

Les 5 – Technisch beheer

Auteur:Freek Prust

Welkom bij de module Technisch beheer. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent les 5, Technisch beheer. De leerdoelen van deze les zijn als volgt: Het verrichten van technische gebouwinspecties (conditiemeten) en audits Kennisnemen van de methodieken NEN 2767 en RgdBOEI® Onderstaande link verwijst naar de syllabus behorende bij deze les. Nadat u dit document heeft bestudeerd, [...]

Les 6 – Onderhoud I

Auteur:Freek Prust

Welkom bij de module Technisch beheer. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent les 6, Onderhoud I. De leerdoelen van deze les zijn als volgt: Kennisnemen van de verschillende typen onderhoud en het onderhoudsproces De eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende contractvormen kennen Onderstaande link verwijst naar de syllabus behorende bij deze les. Nadat u dit document [...]

Les 7 – Onderhoud II

Auteur:Freek Prust

Welkom bij de module Technisch beheer. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent les 7, Onderhoud II. De leerdoelen van deze les zijn als volgt: MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) leren opstellen en toepassen Keuzes maken voor onderhoudswerkzaamheden op basis van afwegingsmotieven Onderstaande link verwijst naar de syllabus behorende bij deze les. Nadat u dit document heeft bestudeerd, kunt u [...]

Module informatie – Technisch beheer

Auteur:Freek Prust

Welkom bij de module Technisch beheer. De leerdoelen van deze module zijn als volgt: De technische conditie van vastgoed kunnen bepalen Het onderhoudsproces van vastgoed kennen en begrijpen Onderhoudswerkzaamheden kunnen plannen Deze module is onderverdeeld in drie lessen, iedere les bevat een toets welke na afloop van de les gemaakt kan worden. De toetsen en [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: