Splitsing in appartementsrechten

In deze module wordt ingegaan op de belangrijkste juridische aspecten omtrent het (van rechtswege) ontstaan van een VvE.

Voorafgaand aan de splitsing van een gebouw in appartementsrechten dient in verscheidene gevallen een splitsingsvergunning verleend te worden. De eisen omtrent het aanvragen en verkrijgen van een dergelijke vergunning zullen ter sprake komen. Vervolgens wordt ingegaan op de splitsingsakte, de bijbehorende splitsingstekening en het splitsingsreglement. Het ontstaan, de inhoud en de aandachtspunten van ieder document zullen worden behandeld. Hierbij zal worden ingegaan op de functie en inhoud van het modelreglement. De verschillen tussen een ‘normale’ splitsing en een hoofd- en ondersplitsing worden uitgebreid besproken zodat men in iedere situatie beschikt over de juiste kennis. Tot slot komt het huishoudelijk reglement aan bod. De voor- en nadelen van het vaststellen van een huishoudelijk reglement zullen worden behandeld zodat een onderbouwde keuze gemaakt kan worden.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de documenten die ten grondslag liggen aan het ontstaan van een VvE.

Inhoud

  • Appartementsrecht;
  • Splitsingsvergunning, -akte, -reglement en -tekening;
  • Functie van het Modelreglement;
  • Hoofd- en ondersplitsing;
  • Huishoudelijk reglement.

Lessen

Splitsing in appartementsrechten – College 1.1

Auteur:Freek Prust

Welkom bij de module Splitsing in appartementsrechten. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent deze module.   Onderstaande links verwijzen naar de syllabi en de presentatie behorende bij deze module. De syllabus Cursus Professioneel VvE-Beheer geldt voor de gehele cursus en gaat dus niet enkel in op het onderwerp dat in deze module centraal staat. Nadat u [...]

Op de hoogte blijven over het vakgebied?

Wij vatten het vastgoednieuws uit diverse media voor u samen en signaleren de belangrijkste vastgoedtrends. Schrijf u in onze nieuwsbrief: